We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Implementatie bij Dimence: ‘Targets werken goed’

dimence

Stichting Dimence, een instelling voor specialistische ggz, heeft duidelijk voor ogen waar ze eind 2016 willen staan op het gebied van ehealth. Per team moet vijf procent van de cliënten dan gebruik maken van het platform van Minddistrict. Het team Ontwikkelingsstoornissen heeft dat doel met vijftien procent al ruimschoots bereikt.

Veranderde werkwijze

Toen Dimence een aantal jaar geleden ehealth wilde implementeren in hun werkwijze, merkte manager Mirjam Stender dat veel behandelaren hieraan moesten wennen. ‘We lieten de keuze om gebruik van het platform van Minddistrict aan te bieden aan de cliënt bij de behandelaar’, legt ze uit. Maar al snel merkte ze dat veel behandelaren het werken met ehealth niet gemakkelijk oppakten. Stender: ‘Behandelaren moesten zelf eerst overtuigd zijn van de meerwaarde van ehealth voor de cliënt. Hiervoor moeten ze zich voldoende verdiepen in deze nieuwe vorm van behandelen. Niet iedereen had daar de tijd of ruimte voor.’

Targets stellen helpt

Om het werken met ehealth soepeler te laten verlopen, ging Dimence vorig jaar over op een andere aanpak. De stichting stelt behandelaren nu een duidelijk target waar ze naartoe kunnen werken. Het is de bedoeling dat 5% van de cliënten binnen elk behandelteam eind 2016 met Minddistrict werkt.

Twee behandelaren nemen het voortouw

Per team nemen twee behandelaren de implementatie van Minddistrict op zich. Stender: ‘Zij verdiepen zich in het gebruik ervan, gaan ermee aan de slag en leiden vervolgens ook hun collega’s op.’ Vervolgens delen de teams die ehealth succesvol geïntegreerd hebben in hun behandeling hun implementatiestrategie weer met andere teams.

logo dimence

De resultaten per team lopen tot nu toe sterk uiteen. Zo zijn er teams die slechts 2% van hun cliënten met ehealth behandelen, terwijl het Team Ontwikkelingsstoornissen al op 15% zit.

Flexibiliteit Minddistrict groot voordeel

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Marieke Röring nam de implementatie van Minddistrict binnen dit dertienkoppige team op zich. ‘Ik zag direct de voordelen van ehealth’, vertelt ze. ‘Wat ik fijn vind aan het platform van Minddistrict, is dat het zo flexibel te gebruiken is. Binnen het Team Ontwikkelingsstoornissen werken wij met mensen met autisme en ADHD. Maar deze cliënten hebben vaak daarnaast ook andere problemen, zoals bijvoorbeeld een verslaving, slaapproblemen of een negatief zelfbeeld. Zij kunnen dan naast de groepstherapie ook nog voor dit specifieke probleem een module volgen via Minddistrict.’

dimence blog

Minddistrict als vanzelfsprekend onderdeel behandeling

Volgens Röring heeft het feit dat de implementatie van ehealth binnen haar team zo soepel is verlopen er vooral mee maken dat zij Minddistrict altijd als een vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling heeft gepresenteerd. ‘De afgelopen twee jaar zijn er veel nieuwe behandelaren bij ons team gekomen’,  legt ze uit. ‘Die moesten sowieso ingewerkt worden. Dat was een voordeel, want daardoor konden we als team Minddistrict als vanzelfsprekend onderdeel van de behandeling presenteren.’

Röring merkte dat toen er eenmaal een paar mensen enthousiast waren over het gebruik van het platform, de rest vanzelf overstag ging. ‘We evalueren het werken met Minddistrict maandelijks met elkaar. Dit doen we tijdens evaluaties van cliënten en de toewijzing van nieuwe cliënten. Collega’s raken zo door elkaar geïnspireerd en kunnen van elkaar leren.’

Daar komt bij dat het team Ontwikkelingsstoornissen optimaal gebruik maakt van het Minddistrict platform. ‘We zouden natuurlijk alleen de ADHD- en autismemodules voor onze cliënten in kunnen zetten, maar we kijken verder dan dat,’ legt Röring uit. ‘Als we een nieuwe cliënt krijgen, kijkt de verpleegkundige of er een online module geboden kan worden na aanleiding van de problematiek van de cliënt. Bijvoorbeeld de online module problemen met alcohol.’

Behandeling op maat

Een groot voordeel van ehealth is volgens Röring dat je per cliënt een behandeling op maat kunt maken. ‘Voor sommige cliënten gaat groepstherapie heel snel,’ legt ze uit. ’Dan is het prettig dat ze wat ze in de groepstherapie hebben geleerd, via de modules van Minddistrict in hun eigen tempo kunnen herhalen. Met Minddistrict hebben ze de luxe om sessies te herhalen of juist over te slaan.’

Röring geeft aan dat cliënten bij het veranderen van hun gedragspatroon vooral baat hebben bij veel oefenen. ‘Minddistrict speelt hier goed op in door cliënten door middel van opdrachten aan de slag te zetten,’ legt ze uit.

Nieuw target 2017

Röring en haar team streven ernaar om in 2017 20% van hun cliënten via Minddistrict te behandelen. ‘Het stellen van nieuwe doelen werkt voor ons als team heel motiverend,’ vertelt ze. Daarin is het team geen uitzondering. ‘Als een team eenmaal over de drempel heen is, blijft het aantal cliënten van het team dat van Minddistrict gebruik maakt, stijgen’, aldus Mirjam Stender.

'Het stellen van doelen werkt voor de implementatie van ehealth heel motiverend’

Ze verwacht dan ook om voor 2017 weer een nieuw target te kunnen stellen. ‘In de afgelopen paar maanden is het aantal van onze cliënten dat gebruik maakt van Minddistrict verdubbeld. Dat biedt hoop voor de toekomst. We hopen dat dat ons volgend jaar weer lukt.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over het implementeren van ehealth? Vraag dan de toolkit voor zorgverleners bij ons op, via ons contactformulier. Gewoon een vraag stellen kan natuurlijk ook.