We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

MasterMind laat zien: “Ik haal mijn productie door ehealth”

Behandelaar

Hoe kunnen we kwalitatief goede zorg voor cliënten met een depressie toegankelijker maken? Dat wordt onderzocht in MasterMind, het Europese onderzoeksproject dat kijkt naar de implementatie van online behandeling voor mensen met depressie. De laatste cliënt is inmiddels geïncludeerd in het onderzoek. Tijd voor een update: de eerste resultaten onder behandelaren.

Depressie is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen, die bovendien zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. Een online behandeling kan goed werken. MasterMind, met in totaal meer dan 9.000 deelnemende cliënten, kijkt naar de combinatie van online behandeling met face-to-facegesprekken. De online sessies, ontwikkeld door Minddistrict, bestaan uit cognitief-gedragstherapeutische interventies die aansluiten bij het gesprek in de behandelkamer. Met behulp van bijvoorbeeld informatie, filmpjes en oefeningen leert de cliënt hoe hij of zij weer actief wordt en met problemen en negatieve gedachten omgaat.

Online omgeving levert tijd op

Logo Mastermind Ook de voordelen van ehealth voor behandelaren zijn inmiddels bekend: door een gedeeltelijk online behandeling gaat de therapeut efficiënt om met de behandeltijd. Bovendien heeft hij of zij zo de mogelijkheid om complexe problematiek met de cliënt te bespreken.

Minder bekend is hoe een online behandeling een vanzelfsprekend onderdeel kan worden van het werk van behandelaren. Wat hebben zij nodig? Therapeuten noemen verschillende dingen: inspiratie van collega’s door het uitwisselen van ervaringen, integratie van het online platform met het elektronisch patiëntendossier en een meer inhoudelijke training. De platforms van Minddistrict sluiten aan op elk van deze behoeften.

Een andere belangrijke behoefte die blijkt uit het onderzoek: tijd. Tijd voor implementatie, om je iets nieuws eigen te kunnen maken. Tegelijkertijd staat de tijd van behandelaren voortdurend onder druk. Wel geven ervaren behandelaren aan dat online therapie steeds makkelijker en efficiënter wordt als je het vaker doet.

Werken met de online omgeving structureert de behandeling.

Dat geldt voor zowel cliënt als behandelaar. “Ik haal mijn productie door ehealth,” aldus een behandelaar.

eHealth@Mind-kliniek biedt duidelijkere implementatiestrategie

Ook cliënten zijn positief en vragen om online therapie, vertelt Elsbeth de Ruijter, psychiater en rvb-lid GGZ inGeest. “Op organisatieniveau zijn wij eveneens geïnspireerd geraakt, en intrinsiek gemotiveerd om ehealth in te zetten. We merkten echter dat vooral behandelaren een belemmering ervoeren om ermee te beginnen. Daarin heeft de eHealth@Mind-kliniek ons erg geholpen: met de start daarvan hebben we nu een duidelijkere strategie voor de implementatie van ehealth.”

“Ehealth is geen doel op zich, maar een middel.”

Daarnaast benadrukt De Ruijter: “Een manier om het bereik van geestelijke zorg te vergroten en onze cliënten betere kwaliteit te kunnen leveren – uiteraard tegen aanvaardbare kosten.”

Resultaten MasterMind nog dit jaar gepresenteerd

Voor MasterMind Nederland zijn 488 cliënten geworven bij onder andere GGZ inGeest, Interapy, Delfland, Emergis, Mondriaan en PsyQ. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGZ inGeest en de Vrije Universiteit Amsterdam. Minddistrict heeft de ehealthplatforms en bijbehorende functionaliteiten ontwikkeld.

Later dit jaar worden alle resultaten van het MasterMind-onderzoek gepresenteerd.

We kunnen je praktische tip geven over het besparen van tijd bij een behandeling. Neem hier contact met ons op.