We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

'We zagen dat studenten stress ervaren door de vele uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Daarom startten we CORE.'

Mentale problemen bij studenten voorkomen met de CORE-tools

Het ICare-project CORE leert studenten aan de universiteit en hogescholen hoe zij hun veerkracht – of resilience – kunnen versterken in de strijd tegen stress. Onderzoeker Rocio Herrero vertelt hoe deze interventie tot leven kwam.

Drukke dagen vol huiswerk, tentamens, vrienden, werk en sociale media. De uitdagingen van het dagelijkse leven van een student kunnen stress met zich meebrengen. Onderzoeken tonen aan dat studenten wereldwijd worstelen met de druk om succesvol te zijn in alles wat zij doen. Vermoeidheid is daarom haast normaal geworden, en burn-outs horen er gewoon bij.

Veel studenten lijden aan stress of andere gerelateerde psychische klachten

Studies laten zien dat online interventies heel effectief kunnen zijn in het voorkomen behandelen van psychologische problemen. Maar deze interventies maken niet altijd deel uit van het basispakket van (verzekerde) zorg in veel Europese landen; het is dan ook niet altijd makkelijk om hulp te vinden en te krijgen. Het Europese onderzoeksconsortium ICare wil daar verandering in brengen, en ontving daarvoor financieel ondersteuning van de EU. Onderzoekers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië en Nederland werken samen aan een innovatief model waarmee mentale gezondheid wordt gepromoot.

De onderzoekers werken aan allerlei projecten om dit doel te bereiken. Een van die projecten is CORE, een toepassing die studenten helpt om hun veerkracht en omgang met stress te verbeteren. De training is gebaseerd op de zes elementen van het psychologisch welzijn, een wetenschappelijk bewezen model van de Amerikaanse psycholoog Carol Ryff.

Het doel van de training is om studenten te leren hoe zij om kunnen gaan met onzekerheden in het leven. Hoe ze moeten omgaan met stressvolle situaties en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren om beter bestand te zijn tegen die onzekerheden.

Technologie voor verbetering

Onderzoeker Rocio Herrero is onderzoeker aan University Jaume I in Valencia. Al tien jaar lang onderzoekt ze hoe psychologische hulptrajecten kunnen worden verbeterd door middel van technologie. Na het afronden van haar PhD werd ze gevraagd om voor ICare aan het werk te gaan. Momenteel houdt ze zich vooral bezig met het organiseren en coördineren van de ICare-projecten waar Spanje bij betrokken is.

Op de vraag hoe dit project tot stand gekomen is, antwoordt Herrero dat het idee werd geopperd tijdens het werken in de psychologische kliniek van de universiteit. “Cristina Botella stond ruim 20 jaar aan het hoofd van het psychologie-departement, en was ook het hoofd van het LabPsiTec-team, waar ik ook deel van uitmaak (LabPsiTec staat voor Laboratorio de Psicología y Tecnología, of, vertaald naar het Nederlands: laboratorium voor psychologie en technologie, red.). Het team zag een heel constante stroom van studenten die om hulp vroegen. We zagen dat zij een hoge mate van stress ervoeren, vooral vanwege de voortdurende veranderingen in hun leven. Dit hebben we als startpunt genomen voor ons onderzoek.”

Logo van universiteit Jaume I

In alle jaren dat Herrero aan het werk is, viel het op dat studenten tegen vele obstakels aanlopen. “Dit zijn problemen die te maken hebben met het studeren, dat nieuw is en soms moeizaam gaat. Maar we zien ook andere kwesties, zoals weg zijn van huis en je vertrouwde omgeving, op jezelf wonen en zelfstandiger worden. Tijdens je studietijd studeer je niet alleen, je ontdekt ook meer wie je zelf bent. Dat vraagt een hoop van jonge mensen.”

Om dit allemaal aan te kunnen, moeten studenten nieuwe vaardigheden aanleren. Mentale veerkracht speelt in dit proces een grote rol volgens Herrero. “Leren doe je door te vallen en op te staan. Voor dat opstaan heb je veerkracht nodig.”

Veerkracht, in de onderzoekerswereld vaker bekend onder de Engelse term resilience, is het concept dat de onderzoekers helpt te begrijpen waarom sommige mensen kunnen omgaan met een stressvolle of uitdagende situatie en zich aanpassen, en waarom anderen dat niet kunnen. Herrero: “op het moment dat iemand met stress en uitdaging geconfronteerd wordt, wordt diegene daar of sterker van, of diegene krijgt er last van, met bijbehorende symptomen.” Die symptomen kunnen zich ontwikkelen tot een probleem of aandoening.

Modules met belangrijkste ingrediënten

CORE is een training die studenten helpt om de benodigde vaardigheden aan te leren. “We hebben verschillende modules ontwikkeld over onderwerpen die in eerdere studies zijn aangestipt als de belangrijkste ingrediënten om meer veerkrachtigheid te ontwikkelen. Eén van die ingrediënten, in de training vitamines genoemd, is autonomie. Het gevoel dat je zelf in staat bent om je leven te managen en om je doelen na te streven en te bereiken.”

'Gebruik je grotere doel als een kompas voor je leven en je dagelijkse beslissingen.'

Ook het sociale netwerk speelt een grote rol, legt Herrero uit. “We weten dat de mens per definitie een sociaal wezen is. We hebben andere mensen nodig, en delen graag onze successen en zorgen. Maar we moeten bepalen wat voor soort relaties we aangaan in ons leven. CORE gebruikt compassie als een manier om jezelf op een vriendelijkere manier te beschouwen dan we gewend zijn te doen. Bovenal draait het om onze doelen in het leven. De module motiveert studenten daarom om na te denken over de toekomst, een verbinding te leggen met hun grotere doel. Zo kun je je doelen gebruiken als een kompas voor je dagelijkse beslissingen.”

Volop data verzamelen

Vier jaar geleden begonnen de onderzoekers aan CORE te werken, aldus Herrero. Na een jaar aan alle content gewerkt te hebben, werd begonnen met de uitvoering. “Tot nu hebben ongeveer vijfhonderd studenten meegedaan, uit Duitsland, Spanje en Zwitserland. We hebben nog geen eindresultaten, omdat we nog bezig zijn om alle data te verzamelen. De resultaten moeten de komende maanden bekend gaan worden.”

Logo van ICare

Volgens de onderzoeker is CORE precies waar ICare voor staat. “Het hele proces was van belang om de focus te houden op deze groep die hulp nodig heeft. Ons doel is om vooral innovatieve oplossingen te bedenken die makkelijk zijn uit te voeren. Voor zover we nu kunnen zien, zijn deze online interventies heel effectief.”

Volgens Herrero is het vooral de vraag of online interventies en nieuwe technologie zo gebruikt kan worden dat de effectiviteit toeneemt. “Bijvoorbeeld door interventies persoonlijker te maken, of slimmer in de manier waarop we bijhouden hoe iemands proces verloopt tijdens het gehele traject.”

'Ons doel is studenten vaardigheden te leren waarmee ze de uitdagingen van het universitaire leven aankunnen'

Uiteindelijk is het doel om de interventie deel te laten uitmaken van programma’s op universiteiten in verschillende landen. “We denken dat het belangrijk is om tools te creëren die de mentale gezondheid en veerkrachtigheid van studenten prioriteit maakt. Hopelijk kunnen we hen leren hoe je alle uitdagingen van het universitaire leven op een goede manier het hoofd biedt, waardoor ze er sterker uitkomen.”

Meer weten?

CORE is één van de ICare-projecten. Ook over de andere onderzoeken kun je meer te weten komen. Een aanrader is het interview dat we hadden met Ina Beintner, onderzoeker in het project everyBody, over de preventie van eetstoornissen.

Ben je juist geïnteresseerd in CORE, en wil je meer weten over de module, of die wellicht zelf inzetten voor studenten? Neem dan contact met ons op.

Wist je dat Minddistrict gebruikt wordt in vele onderzoeksprojecten? Je kunt meer informatie vinden over minddistrict en onderzoek op onze onderzoekspagina’s