We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Welke vooroordelen heb jij over autisme?

Mensen met autisme zijn zoals Rain Man: erg ongemakkelijk in sociaal contact, ze nemen woorden letterlijk, zijn briljant en kennen alle priemgetallen. Toch? Er is hard extra aandacht voor autisme nodig, want er is nog steeds veel onbekend.

Autisme kan zich bij twee verschillende mensen heel divers uiten. Daarom spreken we ook niet van autisme, maar van een autismespectrumstoornis (ASS). Het stukje ‘spectrum’ geeft bovendien aan dat mensen met autisme tegen veel verschillende problemen kunnen aanlopen. Sommigen hebben moeite emoties bij henzelf en anderen te herkennen, anderen raken gespannen als ze niet weten wat er gaat gebeuren. Toch zijn er wel een paar gemeenschappelijke noemers aan te wijzen.

Out of the box thinking

Zo hebben de meeste ASS’ers moeite met verandering. Ze houden graag vast aan bekende patronen en routines. Ook vinden mensen met een autismespectrumstoornis het lastig hoofd- en bijzaken te onderscheiden, te plannen, en zijn ze juist gericht op details. Sommigen vinden het moeilijk om een gesprek te beginnen of te onderhouden.

Geen tijd om verder te lezen, maar wel geïnteresseerd in inzet van ehealth bij mensen met ASS?
Vraag dan een demo aan

Out of the box en creatieve verbanden

Maar ASS’ers kunnen ook goed out of the box denken, waardoor ze creatieve verbanden leggen en voor de meesten onverwachte vergelijkingen maken. Het boek ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht’, van Mark Haddon, geeft mensen zonder ASS een inkijkje in het leven en denken van de hoofdpersoon, die een autismespectrumstoornis heeft.

Het out-of-the-box-denken vind je ook hier terug: op een moment komt de hoofdpersoon in een onbekende stad terecht, en moet hij op zoek naar een onbekend adres. Dergelijke situaties zorgen voor angst, maar hij analyseert zijn situatie en bedenkt een manier om te vinden wat hij zoekt. Door in een steeds kleiner wordende spiraal door de stad te lopen, zal hij de hele stad tegenkomen, en dus ook het adres waar hij moet zijn, redeneert hij.

Talenten op de werkvloer

Ook denken ASS’ers bottom-up, zien ze eerst alle details en daarna het grotere geheel. Mensen met autisme werken bovendien nauwkeurig en zijn vaak goed in repetitief werk. Deze talenten komen bijvoorbeeld in de technologische sector goed van pas, denk aan software testen. Met wat aanpassingen op de werkvloer hoeft autisme voor de meeste functies geen belemmering te zijn.

Deze voorbeelden laten zien wat mensen met autisme wel kunnen, en vooral wat ze zelf kunnen. Een autismespectrumstoornis is namelijk niet te genezen, maar je kunt er wel mee leren omgaan. Ehealthmodules kunnen daarbij helpen.

Module autismespectrumstoornis

Heldere ehealthmodules voor mensen met autisme

Minddistrict heeft samen met Gx, een netwerk van innovatieve ggz-instellingen, de modules Plannen en Organiseren ontwikkeld. Deze module geeft iemand met autisme meer overzicht in zijn of haar agenda. De informatie is bovendien helder gepresenteerd, met zo min mogelijk afleiding: geen video’s maar een illustratie met voice-over, bijvoorbeeld. In de psycho-educatiemodule wordt uitgelegd wat autisme eigenlijk is. Wat zijn iemands sterke kanten, en wat vertel je anderen? Ook de module over onbegrepen lichamelijke klachten is speciaal ontwikkeld voor mensen met ASS.

Meer weten

Wil je meer weten over ons online aanbod? Bekijk dan de module Plannen en organiseren, psycho-educatie over ASS of de module over onbegrepen lichamelijke klachten.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!