We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Onderzoek in de spotlight: chronische pijn en ehealth

chronische pijn

De derde onderzoeker in onze serie ‘onderzoek in de spotlight’ is Rocio Herrero, een jonge, ambitieuze onderzoeker uit Zuid-Amerika. Ze werkt op de universiteit Jaume I in Spanje, op de afdeling klinische psychologie. Daar houdt ze zich bezig met chronische pijn, depressie en angst, in het bijzonder het gebruik van technologie – ehealth – in de behandeling daarvan. In dit interview laat Rocio Herrero zien wat haar onderzoek betekent, en hoe zij de toekomst van ehealth ziet.


‘Cliënten in online behandeling voelen zich langere tijd beter’

Herrero en haar collega-onderzoekers hebben een online therapie voor cliënten met chronische pijn gemaakt en onderzocht. ‘De behandeling was erop gericht om de copingstrategieën van cliënten te vergroten. Het gaat om cliënten die zowel chronische pijn als een depressie hebben. Die twee hangen namelijk nauw met elkaar samen,’ legt Herrero uit. De afgelopen vier jaar is ze met dit onderwerp bezig geweest. Ze is erg blij met de uitkomsten. De mensen die de online behandeling kregen knapten niet alleen op, maar voelden zich daarna ook langer beter dan met een traditionele behandeling. Herrero vertelt enthousiast:

‘Wat ze geleerd hadden in onze therapie bleef goed hangen. Door de technologie voelden ze zich lange tijd goed.’

Studenten helpen bij stress in Horizon 2020 ICare

Naast haar onderzoek naar chronische pijn is Herrero ook bezig met de Resilience trial en de School trial. Beide onderzoeken zijn gericht op jongeren: studenten en scholieren.

‘In de Resilience trial helpen we studenten om te gaan met de stressfactoren die vaak voorkomen als het universiteitsleven begint,’ legt ze uit. ‘Studenten gaan op zichzelf wonen, weg van hun familie, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, en het academische niveau is hoger dan op school. Ze moeten omgaan met vele nieuwe, mogelijk stressvolle dingen. Daarom richten we ons in deze trial op copingstrategieën.’

chronische pijn

Lichaamsbeeld van scholieren verbeteren

De School trial is gericht op het verbeteren van het lichaamsbeeld van middelbare scholieren, en het voorkomen van eetstoornissen. ‘Net zoals in de Resilience trial proberen we scholieren te helpen omgaan met de moeilijkheden van het leven, lastige situaties, emoties en stress. Ons doel is om de ontwikkeling van stoornissen te verminderen.’ De trials zijn gestart in 2017. Herrero verwacht eind 2018 over de resultaten te kunnen publiceren.

Deze trials zijn onderdeel van het Europese ICare-project. In ICare werken onderzoekers van verschillende Europese universiteiten samen aan de implementatie en vergelijking van online zorg, met het oog op preventie, vroege herkenning en de behandeling van veelvoorkomende psychische klachten.

Een beter imago voor ehealth in Spanje

Herrero ziet de effecten van technologie in de zorg duidelijk: ze is positief over de mogelijkheden om mensen te helpen. Die positiviteit is echter niet terug te zien in de status die ehealth in Spanje heeft. ‘Momenteel heeft ehealth een slecht imago,’ verzucht Herrero. ‘Mensen zijn nog niet zo bereid om het te gebruiken. Ze verwachten dat een hulpverlener hen helpt, bijna hun probleem voor hen oplost. Ze verwachten niet echt dat ze zelf ook actief aan de slag moeten. Ik denk dus dat ze het beeld hebben dat ehealth onpersoonlijk is en niets voor hen kan betekenen,’ verklaart Herrero.

Ze ziet het verbeteren van het imago van ehealth als een uitdaging: ‘We zullen moeten werken aan de personalisatie van de behandeling. Cliënten moeten het gevoel hebben dat er wel degelijk iemand is die zich om hen bekommert.’

De toekomst: ‘Technologie in de zorg is een invloedrijke tool’

Ondanks de uitdagingen ziet Herrero technologie als een invloedrijke tool voor allerlei psychische klachten.

‘Vooral in de preventie van deze problemen kan technologie echt wat betekenen.’

‘Het gebruik van technologie in de zorg zal blijven groeien. Ik vind ook dat politici de kracht van ehealth in de gezondheidszorg moeten benadrukken.’

Waar droomt Herrero van, op het gebied van onderzoek? ‘Wetenschappers moeten echt nadenken over de situatie van echte mensen, de cliënten. Sommige onderdelen van onderzoek zijn zo strikt, bijvoorbeeld leeftijdscategorieën van deelnemers, of de problemen die ze hebben. Dat is soms een beetje onrealistisch. Wat we doen is erg waardevol, maar als je het mij vraagt zouden we meer rekening moeten houden met de echte problemen en situaties van echte mensen.’

Meer weten?

Bekijk de website van het onderzoeksproject. Of lees meer over Onderzoek in de spotlight: eetstoornissen.