We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Verzekeraar CZ zal eigen risico terugbetalen bij online zorg

CZ vergoedt eigen risico bij online behandeling

Door Meike Bergwerff - Verzekeraar CZ keert het verplichte eigen risico uit aan klanten als zij (deels) online behandelingen hebben gevolgd. Het is voor het eerst dat een verzekeraar een uitzonderingspositie creëert voor ehealth. We vroegen CZ naar hun beweegredenen.

“Zorgverzekeraars kunnen een aantal zorgaanbieders of zorgsoorten aanwijzen waar een verzekerde geen of slechts een deel eigen risico over hoeft te betalen”, legt manager GGZ bij CZ Rens van Oosterhout uit. “Op die manier kunnen wij onze verzekerden stimuleren om te kiezen voor een zorgverlener of zorgsoort waarvan we weten dat die goede kwaliteit biedt. Plus het stimuleert bewust gedrag op een positieve manier.”

Bij CZ worden verschillende behandelingen vergoed; van online behandelmodules, dagboeken, vragenlijsten (eventueel in combinatie met een online behandelmodule) en online educatie die ter ondersteuning van het behandeltraject dient.

Vraaggerichte zorg

Ehealth is volgens Van Oosterhout van waarde omdat het de patiënt de mogelijkheid biedt om zelf de regie in handen te nemen. “Welke behandeling past bij mij? Op welk moment? De digitale wereld biedt daarvoor meer mogelijkheden dan de traditionele zorg.” Door ehealth kan de kanteling naar meer vraaggerichte zorg gemaakt worden. Van Oosterhout heeft dan ook de verwachting dat ehealth de toegankelijkheid van de zorg verbetert en daarmee wachttijden verkort. “Bovendien bieden de online opties de mogelijkheid om kwaliteitsmetingen meer in het behandelproces te verankeren”, zegt Van Oosterhout. “Maar vergeet niet: we hebben de traditionele zorg nog steeds nodig om een sluitende keten rond de patiënt te creëren.”

Logo CZ

De verzekeraar kan niet vertellen of er ook meer animo is voor ehealth. “We zien wel een groeiende belangstelling bij zorgaanbieders om de inzet van ehealth te vergroten, zoals in e-communities in de GGZ.” Van Oosterhout is er wel van overtuigd dat er in de toekomst meer online behandelingen zullen worden ontwikkeld. “We hopen alleen wel dat niet overal het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Er is al zoveel moois beschikbaar. Wat CZ betreft gaat het echt om het opschalen van het gebruik en minder om het verder ontwikkelen van nieuwe online therapieën.”

Meer informatie over de terugbetaling van het eigen risico in de zorgbewustpolis vind je op de website van CZ.