We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Woonzorgnet start grootschalig ehealthtraject

toolkit

Woonzorgnet, aanbieder van beschermd wonen in de GGZ, kiest voor grootschalige inzet van ehealth om het herstelproces van haar bewoners beter en efficiënter te laten verlopen. E-herstel, noemt de organisatie dat. Woonzorgnet gebruikt hiervoor het ehealthplatform en digitale interventies van Minddistrict.

Het doel van de inzet van E-herstel is meervoudig; vergroten van de eigen regie van bewoners, het beter toerusten van begeleiders en een meer kostenefficiënte inzet van middelen. Eerder is al met succes een pilot uitgevoerd en vanaf 1 juni is gestart met een grootschalige uitrol van het programma. Woonzorgnet is daarmee de eerste instelling, op het gebied van beschermd wonen, die kiest voor een grootschalige inzet van ehealth.

Technologie in langdurige GGZ

Moderne technologie zoals apps, sociale media en internet wordt in de langdurige GGZ nauwelijks gebruikt. Woonzorgnet brengt daar met E-herstel verandering in. De implementatie en het gebruik heeft als doel de eigen regie van bewoners te versterken, begeleiders beter toe te rusten en de dienstverlening te verbeteren. Dit past naadloos in het ehealthbeleid van het ministerie van VWS.

emoties

Woonzorgnet is een middelgrote private zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ-indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding. De organisatie onderscheidt zich door een platte decentrale organisatie, efficiënte bedrijfsvoering en een klantgerichte benadering onder het motto “jezelf zijn”. Bewoners staan echt centraal en krijgen de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben. Begeleiders creëren samen met de bewoner een zo prettig mogelijke en uitnodigende leef- en woonsituatie; een thuis waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Over Minddistrict

Minddistrict gelooft in een gezonde samenleving door de slimme inzet van technologie. Het gebruik van ehealth draagt bij aan een duurzame gedragsverandering van mensen. Minddistrict ontwikkelt daarom een ehealth platform voor de zorg, inclusief digitale interventies, ter ondersteuning van behandeling en begeleiding.

Bekijk ook de onderstaande video over de toepassing van online zorg met Minddistrict.

Weer meedoen

Woonzorgnet heeft als doelstelling dat bewoners zichzelf kunnen zijn en weer kunnen meedoen. Meedoen als burger in verschillende maatschappelijke rollen, bijvoorbeeld als ouder, vriend, werknemer of vrijwilliger. E-herstel kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Het gebruik van digitale mogelijkheden is beschikbaar voor alle burgers van Nederland, dus ook voor mensen binnen beschermd wonen.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van ehealth voor de langdurige GGZ? Neem contact met ons op.