We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

4DKL

Vierdimensionale klachtenlijst (4DKL)

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een screener voor het opsporen van psychosociale problemen

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Vragenlijst
  • Geschikt voor de app

Waar staat 4DKL voor?

4DKL staat voor vierdimensionale klachtenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld door Berend Terluin, Maartje Terluin, Katinka Prince en Harm van Marwijk, en is in een online variant in Minddistrict te vinden. De ontwikkelaars vinden het van groot belang dat de 4DKL voor iedereen gratis beschikbaar is. Om die reden is er ook een variant beschikbaar die zonder Minddistrict account kan worden ingevuld. Klik hier om deze te bekijken of in te vullen.

Wat meet de 4DKL?

De 4DKL is een hulpmiddel om iemands klachten in kaart te brengen. Daarnaast kan de lijst helpen bepalen of er verdere actie of diagnostiek nodig is. Het wordt gebruikt om psychosociale klachten te onderscheiden van depressieve en angststoornissen, om de ernst van het lijden in kaart te brengen, om somatisatieklachten te signaleren en om het beloop van de problemen te monitoren. De 4DKL kan in zeer korte tijd de mogelijke psychische klachten in beeld brengen en geeft mensen handvatten om in gesprek te gaan met hun hulpverlener. Uiteindelijk blijft de klinische blik van een professional essentieel voor een adequate inschatting van de klachten, van de complexiteit en van de risico’s voor patiënt en omgeving.

Waar gaat de vragenlijst op in?

De 4DKL meet vier dimensies van psychische klachten. Deze dimensies zijn distress (hoeveel spanning of stress een patiënt ervaart), depressie, angst en somatisatie (het ervaren van lichamelijke spanningsklachten en de neiging daar ongerust over te zijn). Kortom: vrijwel alle psychische en psychosomatische klachten worden met de vier dimensies ondervangen. De vragenlijst is voor cliënten ook in de app in te vullen.

De vragenlijst is ook te gebruiken voor ROM (routine outcome monitoring).


Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.