Minddistrict

SQ-48

Ondersteunende vragenlijst bij diagnostiek en ROM

Wat is de SQ-48?

SQ staat voor Symptom Questionnaire. De SQ-48 is een vragenlijst die ontwikkeld is als ondersteunend instrument bij diagnostiek en ROM. SQ staat voor Symptom Questionnaire. Het instrument is ontwikkeld door de afdeling Psychiatrie van het LUMC en is een landelijk erkend meetsinstrument.

Wat meet de vragenlijst?

De SQ-48 is een multidimensionale vragenlijst die psychische klachten in beeld brengt. Naast de aard van de klachten wordt ook de ernst ervan gemeten. De vragenlijst kan worden gebruikt voor zowel screening, monitoring en wetenschappelijk onderzoek.

Waar kun je de SQ-48 voor gebruiken?

De vragenlijst bestaat uit 48 vragen, waarvan een groot deel gericht is op het meten van algemene psychopathologie: depressie, angst, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie en cognitieve klachten. Als één van de weinige vragenlijsten gaat de SQ-48 ook in op de vitaliteit en veerkracht van cliënten. Het kost ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is niet bedoeld om een hulpverlener een beslissing uit handen te nemen. De klinische blik blijft essentieel voor een adequate inschatting van de klachten, van de complexiteit en van de risico’s voor patiënt en omgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van de vragenlijst SQ-48 in Minddistrict? Neem dan contact met ons op.