Wat is autisme? (jongvolwassenen) - Dr. Leo Kannerhuis

Leren omgaan met autisme als jongvolwassene met deze module

Deze module helpt jongvolwassenen met autisme door meer inzicht en informatie te bieden in wat autisme nu precies is, welke invloed het heeft op je denken en wat de sterke en minder sterke kanten ervan zijn.

Toegang krijgen tot de modules van het dr. Leo Kannerhuis?
Neem dan contact met ons op!

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Wat is autisme? (jongvolwassenen)’ is ontwikkeld voor mensen boven de 18 jaar bij wie de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) is vastgesteld.

Deelnemers komen in aanmerking op basis van de volgende criteria:

  • Een diagnose ASS;
  • Een gemiddelde intelligentie;
  • In staat om in een groep te functioneren;

Wat is de inhoud van de module?

In deze module krijg je informatie over de belangrijkste aspecten van ASS en onderzoek je welke invloed ASS heeft op je functioneren binnen verschillende levensgebieden (werk, stage, school, gezin, vrije tijd en relaties). Daarnaast worden de oplossings- en/of ondersteuningsmogelijkheden verkend die kunnen helpen met het functioneren in het dagelijks leven. Door te onderzoeken wat je mogelijkheden en beperkingen zijn krijg je inzicht in wat autisme voor jou betekent.

Waarop is de module gebaseerd?

Deze blended behandelmodule is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL) en is onderdeel van de Behandelarrangementen van LKH-NL. De commissie Behandelarrangementen LKH-NL heeft een kader en opzet ontwikkeld op basis van het behandelprogramma Psycho-educatie. Het kader is vervolgens uitgewerkt op basis van bestaande behandelmodules uit de Behandelarrangementen LKH-NL en een werkboek dat ontwikkeld is door Polikliniek Amsterdam van het Dr. Leo Kannerhuis. Aanvullend op de beschreven literatuur in het behandelprogramma Psycho-educatie, is gebruikgemaakt van de volgende literatuur:

  • Hulpgids Asperger-syndroom, de complete gids door T. Attwood
  • Leven met Autisme door M. Delfos en M. Gottmer
  • Binnenstebuiten, uitgesproken autismebegeleiding door M. Gijsbers en M. Beenackers
  • Plan B, een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie door M. Kuipers-Hemken en G. Horvers
  • Cursusboek herstelbenadering voor professionals door Trimbos-instituut, Hogeschool Utrecht, Lister Bureau Herstel en Rehab ’92
  • Ik ben speciaal 2. Werkboek pyscho-educatie voor mensen met autisme door P. Vermeulen

Hoe gebruik je de module?

De patiënten volgen een poliklinische, deelklinische of klinische behandeling binnen de behandelinstelling.

De module bestaat uit 14 informatieve sessies online en 6 face-to-face bijeenkomsten voor een groep mensen die dezelfde module volgen en een behandelaar. Het gaat om een zogenaamde blended module: de online sessies worden afgewisseld met face-to-face contact. De ideale doorlooptijd van deze module is maximaal 14 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule. Benieuwd naar alle andere dr. Leo Kannerhuismodules? Klik dan hier!

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.