Draagkracht en draaglast (voor naasten)

Zorgen voor iemand kost energie en tijd. Hierdoor hebben naasten vaak minder tijd om voor zichzelf te zorgen. Als de zorg voor een naaste blijft toenemen, kan het gebeuren dat de balans verloren gaat. In deze module leren naasten meer over draagkracht, draaglast en balans vinden.

Hoe is de module ‘Draagkracht en draaglast’ opgebouwd?

In de module krijgt men via tekst, audiofragmenten en video’s uitleg over draagkracht en draaglast. De naaste wordt gestimuleerd om na te denken over de balans tussen die twee. De module sluit af met tips om balans te ontwikkelen.

Screenshot uit de module die een weegschaal laat zien

Waarom een naastenmodule?

Naasten zullen vaak merken dat veel van hun aandacht uitgaat naar de cliënt. Hoe moeten ze met de cliënt omgaan in zo’n situatie? Hoe blijven zij zelf gezond? De naastenmodules zijn speciaal bedoeld voor familie, vrienden en andere betrokkenen van een cliënt in de GGZ.

De handelingen in de module zijn niet te zien door de cliënt waar de naaste aan verbonden is en uiteraard ook niet door de zorgprofessional. Deze modules zijn onderdeel van het social support network.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook aanbieden in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.