Kijk terug en kijk vooruit (voor naasten)

Naasten die hebben gewerkt aan het verbeteren van hun situatie, bijvoorbeeld aan de hand van onze set naastenmodules, krijgen in deze module de kans om terug te kijken. Wat hebben ze geleerd? En hoe kunnen ze hun grenzen blijven bewaken, zodat het ook in de toekomst goed gaat?

Hoe is de module ‘Kijk terug en kijk vooruit’ opgebouwd?

In de module kunnen naasten nadenken over wat er nu goed gaat in de situatie met de cliënt en wat ze nog willen verbeteren. Middels tekst en video’s krijgen ze uitleg over wat ze kunnen doen op lastige momenten. Ten slotte krijgen ze de mogelijkheid om een dagboek te gaan bijhouden en zo vaker stil te staan bij hoe het gaat.

Screenshot van het dagboek dat geactiveerd wordt in de module

Waarom een naastenmodule?

Naasten ervaren geregeld dat alle aandacht uitgaat naar de cliënt. Maar het is ook belangrijk dat er aandacht is voor de mensen om de cliënt heen. Hoe moeten zij omgaan met alles wat er gebeurt? Hoe blijven ze voor zichzelf zorgen? De naastenmodules zijn speciaal bedoeld voor familie, vrienden en andere betrokkenen van een cliënt in de GGZ.

De handelingen in de module zijn niet te zien door de cliënt waar de naaste aan verbonden is en uiteraard ook niet door de zorgprofessional. Deze modules zijn onderdeel van het social support network.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook aanbieden in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.