Minddistrict

Middelenproblematiek

Behandeling van verslaving

Het doel van de module is om de cliënt te helpen om te stoppen of minderen met het gebruik van één of meerdere middelen.

Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van middelenproblematiek. Denk aan onderwerpen als inzicht in triggers, het aanleren van zelfcontroletechnieken en het vervangen van het gebruikersgedrag door positief gedrag. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat aan de slag met oefeningen.

Aan het eind van de module heeft de cliënt meer controle over zijn of haar gebruik en is hij of zij niet meer afhankelijk van het middel. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om beter om te gaan met sociale druk en drang en heeft hij of zij een actievere houding om triggers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Middelenproblematiek behandeling: voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met één of meerdere verslavingen. Hierbij kan gedacht worden aan verslaving aan alcohol, cannabis, medicijnen, stimulerende en verdovende harddrugs. Ook seks-, gok- en gameverslaafden kunnen deelnemen aan de behandeling. Het is een behandeling die ingezet kan worden vanuit de 2e lijn, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face to face gesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Bij deze module kan het dagboek 'Middelengebruik' ingezet worden.

Opzet verslavingsbehandeling

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Mijn probleemgedrag in kaart
 • Weet waar je het voor doet!
 • Maak een plan 1
 • Maak een plan 2
 • Houd zelf de controle
 • Zelfcontrole in de praktijk
 • Omgaan met drang
 • Je staat er niet alleen voor 1
 • Je staat er niet alleen voor 2
 • Vrije tijd zonder gebruiken
 • Hoe vervang jij je gebruik?
 • Helpende gedachten
 • Kijk naar de toekomst

Optioneel:

 • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen
 • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
 • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
 • Uitdaagtechniek meerdimensionaal evalueren
 • Uitdaagtechniek positief logboek

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Middelenproblematiek’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Novadic-Kentron. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.