Minddistrict

NAH en Prikkelbaarheid

Inhoud NAH en prikkelbaarheid

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de zelfcontrole en het verminderen van het aantal uitbarstingen. Aan het einde van de module herkent de cliënt oplopende spanning beter en heeft hij of zij de vaardigheden om een uitbarsting te voorkomen. De module bestaat uit 9 sessies en 4 optionele sessies. Aan bod komen onder andere psycho-educatie over NAH en prikkelbaarheid, de verschillende alarmsignalen, zelfcontroletechnieken, signaleringsplan en terugvalpreventie.

Voor wie?

De expert module ‘NAH en Prikkelbaarheid’ is ontwikkeld voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel die last hebben van verhoogde prikkelbaarheid en agitatie. De module kan als begeleide module worden ingezet in het kader van specialistische zorg voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact

Opzet van NAH en prikkelbaarheid

 • Welkom
 • Hoe ontstaat een uitbarsting?
 • Risicosituaties
 • Emoties en lichaamssignalen
 • Gedachten
 • Je gedrag en het kookpunt
 • Zelfcontrole
 • Terugvalpreventie
 • Een leven zonder prikkelbaarheid
 • Optionele sessie: Assertiviteit
 • Optionele sessie: Hoe is jouw houding naar anderen?
 • Optionele sessie: Omgaan met anderen
 • Optionele sessie: Ontspannen
 • Monitoring: Houd je uitbarstingen bij

Dagboek

Het aanbevolen dagboek bij deze module is het dagboek 'Uitbarstingen'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘NAH en prikkelbaarheid’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Heliomare. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

 

heliomare logo