Minddistrict

NAH en Zorg voor je naaste

Inhoud

De module ‘NAH Zorg voor je naaste’ is ontwikkeld voor mantelzorgers van cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het doel van de module is de mantelzorger goed te informeren over NAH en bewust te maken van zijn zorgkeuzes. Hierdoor staat de mantelzorger meer in zijn kracht en wordt overspannenheid voorkomen.

  De module bestaat uit 9 sessies. Aan bod komen onder andere psycho-educatie over NAH en de gevolgen, de rol van de naaste, draagkracht en draaglast, bewustwording van zorgkeuzes, omgaan met negatieve gedachten, zorgen voor jezelf, steun vragen en communicatie. De mantelzorger leert meer balans aan te brengen in de zorg voor de ander en de zorg voor zichzelf. De module richt zich echter ook op het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is en op de acceptatie hiervan. En zet aan tot het nadenken over het maken van andere zorgkeuzes.

 

De sessies zijn informatief, laagdrempelig en praktisch met veel tips. In iedere sessie krijgt de mantelzorger informatie, bekijkt filmpjes met de ervaringen van andere mantelzorgers en een maatschappelijk werker. Per sessie zijn meerdere optionele oefeningen beschikbaar. Aan het eind van de module heeft de mantelzorger inzicht gekregen in zijn/haar situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft de mantelzorger vaardigheden ontwikkeld om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.

Voor wie?

De module richt zich op volwassenen die onbetaald zorg verlenen aan een naaste (bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of partner) die een beroerte, tumor, infectie of traumatisch hersenletsel heeft gekregen. De module is in te zetten vanuit revalidatiecentra en huisartsenpraktijken door maatschappelijk werk, SPV of psycholoog. Er bestaan 2 varianten van de module; een zelfhulptraining en een begeleide variant.

Opzet van NAH Zorg voor je naaste

  • Welkom
  • Zorgen voor je naaste
  • Draaglast en draagkracht
  • Welke zorgkeuzes maak je?
  • Grip op je gedachten en gevoel
  • Zorg voor jezelf
  • Vraag om steun
  • Communicatie
  • En nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘NAH Zorg voor je naaste’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Heliomare. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

 

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.