Minddistrict

Omgaan met gevoelens

53 resultaten

 • Fobie
  Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van een fobie.
  Bekijken
  • Angst,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Gegeneraliseerde angst
  Het doel van de behandeling is dat de cliënt controle krijgt over zijn of haar angsten en zorgen.
  Bekijken
  • Angst,
  • Module,
  • Piekeren,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Chronische pijn en stemmingsklachten
  Het doel van de behandeling is om de stemmingsklachten van de cliënt te verminderen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Vaktherapie depressie: Running therapie
  Het doel van de behandeling is om hardlopen in te zetten om iemands stemming positief te beïnvloeden.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Chronische pijn en gedachteschema
  Het doel van de module is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Schematherapie
  De module is bedoeld voor cliënten bij wie er sprake is van hardnekkige patronen: persoonlijkheidsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen.
  Bekijken
  • Module,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dwang
  Deze module helpt je cliënten om dwangklachten te verminderen.
  Bekijken
  • Angst,
  • Dwang,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek Hoe was je stemming? (PHQ-9)
  In dit dagboek vult de cliënt wekelijks de vragenlijst PHQ-9 in om de depressieve klachten in kaart te brengen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen,
  • Vragenlijst
 • WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB
  WEET WAT JE KAN is een module voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB).
  Bekijken
  • Begeleid wonen,
  • Forensische zorg,
  • Module,
  • Problemen met praktische zaken,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek Schematherapie verdieping
  Dit is een verdiepend dagboek voor mensen die schematherapie volgen, waarin een schema of modus wordt uitgedaagd.
  Bekijken
  • Dagboek,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek Window of Tolerance
  In dit dagboek kunnen momenten van spanning geregistreerd worden. Naast het omschrijven van de gebeurtenis, wordt de spanning onder, boven of binnen het eigen window of tolerance geplaatst.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • SGGZ,
  • Trauma,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Gedachteschema
  Mensen met niet-helpende gedachten krijgen door deze module meer inzicht in hun manier van denken.
  Bekijken
  • Angst,
  • Eetproblemen,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • POH,
  • Volwassenen
 • Vaardigheidstraining Trauma
  De module ‘Vaardigheidstraining Trauma’ is ontwikkeld voor volwassenen die in hun dagelijkse leven last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Trauma,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Gedragsexperiment
  Het doel van de module is het toetsen van gedachten en opvattingen aan de werkelijkheid.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • BGGZ,
  • Piekeren,
  • Slaap,
  • Stemming,
  • Stress,
  • Volwassenen
 • ATG-vragenlijst
  Diagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornissen met de ATG-vragen
  Bekijken
  • Volwassenen,
  • Vragenlijst
 • Basiszorg: Sociale angst
  Het doel van de module is om de sociale angst van de cliënt te verminderen.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Isolement,
  • Module,
  • Moeite met sociale interactie,
  • POH,
  • Volwassenen
 • Jeugd: Paniek
  Het doel van de module is om de jongere van zijn of haar paniekklachten af te helpen en de vermijding te doorbreken.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ
 • Paniek
  Het doel van de module is om iemand van zijn of haar paniekklachten af te helpen en de vermijding van angstige situaties te doorbreken.
  Bekijken
  • Angst,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek emotie
  Dit dagboek is een compact en kernachtig dagboek waarin emoties over een bepaalde gebeurtenis geregistreerd kunnen worden.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Hoezo roze wolk?
  Het doel van de module is depressieve symptomen van de moeder te verminderen en de hechtingsband tussen moeder en baby te versterken.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Depressie
  De module depressie is ontwikkeld voor volwassenen met depressieve klachten die cognitieve gedragstherapie volgen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Jeugd: Durf meer!
  De module ‘Jeugd: Durf meer!’ is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar die gediagnosticeerd zijn met een angststoornis.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • Kind en jeugd,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ
 • NAH en Gedachteschema
  Het doel van de module is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Volwassenen
 • Vaktherapie depressie: PMT
  Het doel van de module is om de cliënt te activeren door met aandacht in beweging te komen.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek Sociale angst (jeugd)
  Dagboek voor jongeren die grip willen krijgen op sociale angstklachten.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Isolement,
  • Moeite met sociale interactie,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Mobile first
  Gedachteschema
  Het doel van de behandeling is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Eetproblemen,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Ontwikkelingsproblemen,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Voluit Leven
  Met hulp van onderdelen uit Acceptance and Commitment Therapy leren mensen klachten te accepteren en voluit te leven.
  Bekijken
  • Aandacht en concentratie,
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Agressie
  In deze module krijgt de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met agressie.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • Volwassenen
 • Jeugd: Sociale Angst
  Het doel van de module is om de jongere van zijn of haar angstklachten af te helpen en de vermijding te doorbreken.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ
 • Pak je somberheid aan
  Het doel van de module is om de cliënt van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • Stemming,
  • Volwassenen,
  • Zelfhulp
 • Basiszorg: Gegeneraliseerde angst
  Het doel van de behandeling is dat de cliënt controle krijgt over zijn of haar angsten en zorgen.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • Piekeren,
  • Volwassenen
 • Sociale angst
  Het doel van de behandeling is om de sociale angst van de cliënt te verminderen.
  Bekijken
  • Angst,
  • Isolement,
  • Module,
  • Moeite met sociale interactie,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Depressie
  Het doel van de behandeling is om de cliënt uit de depressie te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Module,
  • POH,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek Uitdaagschema
  Dit dagboek wordt gebruikt voor het uitdagen van gedachten.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Begeleid wonen,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Jeugd 8-11 jaar : Voel je vrolijk
  Het doel van de behandeling is om het kind van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Kind en jeugd,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming
 • Agressie
  Het doel van de behandeling is het verbeteren van de agressieregulatie.
  Bekijken
  • Impulscontrole,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek Stemming
  Dit is een compact en kernachtig dagboek waarin de stemming van de dag geëvalueerd wordt.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek Sociale angst
  In het dagboek Sociale angst kunnen gebeurtenissen die angst oproepen geregistreerd worden.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Isolement,
  • Moeite met sociale interactie,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek angstmoment
  In dit dagboek worden momenten van angst geregistreerd.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Paniekstoornis
  Het doel van de behandeling is om iemand van zijn of haar paniekklachten af te helpen en de vermijding van angstige situaties te doorbreken.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Module,
  • Volwassenen
 • Jeugd 11-14 jaar: Lekker in je vel
  Het doel van de behandeling is om het kind van zijn of haar somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • Kind en jeugd,
  • Module,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming
 • Bipolaire stoornis: psycho-educatie
  Het doel van de module is om de cliënt en de naaste voor te lichten over de bipolaire stoornis. Daarnaast geeft de module enkele eerste handvatten voor het leren omgaan met de stoornis.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek Gegeneraliseerde angst
  Dit dagboek wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in aanleidingen om te gaan piekeren.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Dagboek Moment
  Registreer elk moment dat je wilt en vul in wat je graag kwijt wilt.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Begeleid wonen,
  • Jongeren,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Jeugd
  De module 'Basiszorg: Jeugd' bestaat uit 13 los in te zetten modules.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Jongeren,
  • Kind en jeugd,
  • Moeite met sociale interactie,
  • Negatief zelfbeeld,
  • Ontwikkelingsproblemen
 • Dagboek Schematherapie
  Dit dagboek helpt mensen met het bijhouden van situaties waarin schema’s en modi actief worden.
  Bekijken
  • Dagboek,
  • Persoonlijkheidsproblematiek,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Basiszorg: Pak je somberheid aan
  Het doel van de module is om de cliënt van zijn of haar lichte somberheidsklachten af te helpen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • POH,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek G-schema
  In dit dagboek is het mogelijk om over elke gewenste gebeurtenis een G-schema in te vullen.
  Bekijken
  • BGGZ,
  • Begeleid wonen,
  • Forensische zorg,
  • POH,
  • Revalidatiezorg,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • NAH en Stemmingsklachten
  Het doel van de behandeling is om de stemmingsklachten van de cliënt te verminderen.
  Bekijken
  • Lichamelijke klachten en pijn,
  • Module,
  • Revalidatiezorg,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Vaktherapie depressie: Muziektherapie
  Het doel van de module is de cliënt te activeren met behulp van muziek.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Dagboek fobie
  Het dagboek fobie wordt ingezet om angstmomenten te registreren. Het wordt vaak gebruikt als registratietool bij het (zelfstandig) uitvoeren van exposure-oefeningen.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Dagboek,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Volwassenen
 • Vaktherapie depressie: Beeldende therapie
  Het doel van de behandeling is de cliënt te activeren met behulp van creativiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opdrachten uit de beeldende therapie.
  Bekijken
  • Module,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
 • Antidepressiva
  De module ‘Antidepressiva’ is ontwikkeld voor volwassenen die een behandeling met antidepressiva overwegen of gaan starten.
  Bekijken
  • Angst,
  • BGGZ,
  • Eetproblemen,
  • POH,
  • SGGZ,
  • Stemming,
  • Volwassenen
Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.