Sociale vaardigheden

Ontspannen en zelfverzekerd met anderen omgaan. Dat kan veel levensgeluk opleveren. Maar hoe doe je dat? In 5 mobiele modules van Minddistrict worden sociale vaardigheden geïntroduceerd die kunnen helpen om sociale situaties soepeler te laten verlopen.

Sociale vaardigheden training: doel

Het doel van de module is om verschillende sociale vaardigheden te introduceren en de cliënt te laten onderzoeken aan welke sociale vaardigheden hij of zij wilt werken.

De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn voor dit onderwerp. Denk aan contact maken, hulp vragen, grenzen aangeven en omgaan met kritiek. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het einde van de module heeft de cliënt praktische handvatten gekregen om beter om te gaan met sociale situaties die hij of zij lastig vindt.

Voor wie is 'Sociale vaardigheden' bedoeld?

De module ‘Sociale vaardigheden’ is ontwikkeld voor volwassenen die problemen ervaren met sociaal contact.

Afbeelding van 2 monden die met elkaar converseren Illustratie uit de module 'Sociale Vaardigheden'

Inhoud

De Sociale vaardigheden modules bevatten korte inspirerende psycho-educatie over de betreffende sociale vaardigheid, opgevolgd door één of meerdere vaardigheidsoefeningen. In de modules wordt een actieplan opgesteld waarbij de cliënt een persoonlijk doel bij de betreffende sociale vaardigheid formuleert. De cliënt kan vervolgens bijhouden hoe het met dit doel gaat en verder oefenen met de vaardigheidsoefening(en). Aan het einde van de modules wordt er kort geëvalueerd hoe het met het doel gaat.

 • Sociale vaardigheden: sociale vaardigheden in kaart
 • Sociale vaardigheden: complimenten
 • Sociale vaardigheden: ‘nee zeggen’
 • Sociale vaardigheden: contact maken
 • Sociale vaardigheden: contact onderhouden
 • Sociale vaardigheden: gevoelens uiten
 • Sociale vaardigheden: omgaan met de gevoelens van anderen
 • Sociale vaardigheden: onderhandelen
 • Sociale vaardigheden: hulp vragen
 • Sociale vaardigheden: grenzen aangeven
 • Sociale vaardigheden: hoe weiger je drankjes?

Actieplan

Onderdeel van deze module is het maken van een actieplan. Plannen helpen namelijk met het bereiken van een doel. Lees meer over de plannenfunctionaliteit

Icoon bij actieplannen

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Sociale vaardigheden’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

In het kort

 • Meerdere korte modules
 • Gemaakt voor POH GGZ, Basis GGZ en preventie
 • Geschikt voor de mobiele app

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.