Steun vinden (voor naasten)

Naasten kunnen zich eenzaam voelen. Soms hebben ze minder tijd voor een sociaal leven en hobby's. Soms werken ze minder vanwege de zorg om een naaste. Het contact met collega's, vrienden, familie of kennissen wordt hierdoor steeds minder. Dit kan leiden tot een gebrek aan steun. Deze module richt zich op het vragen om steun.

Hoe is de module ‘Steun vinden’ opgebouwd?

Via tekst en multimedia krijgen naasten uitleg over steun: waarom is het belangrijk? In een oefening onderzoeken ze het eigen sociale netwerk, om helder te krijgen bij wie ze om steun kunnen vragen. Vervolgens krijgen ze tips over de wijze waarop steun gevraagd kan worden. In een oefening leren naasten de steunvraag daadwerkelijk te stellen.

Screenshot die uitlegt hoe belangrijk steun is, omdat steun je ruimte kan geven en pijn kan verzachten

Waarom een naastenmodule?

De situatie van naasten van mensen met mentale problemen wordt vaak vergeten. Terwijl het erg belangrijk is dat het sociale netwerk van de cliënt ook de juiste aandacht krijgt. Hoe moeten zij omgaan met de cliënt? Zorgen ze wel goed voor zichzelf? De naastenmodules zijn speciaal bedoeld voor familie, vrienden en andere betrokkenen van een cliënt in de GGZ.

De handelingen in de module zijn niet te zien door de cliënt waar de naaste aan verbonden is en uiteraard ook niet door de zorgprofessional. Deze modules zijn onderdeel van het social support network.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook aanbieden in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.