We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Triage

Online beslisondersteunend instrument voor zorgverleners

Online beslisondersteuning bij het doorverwijzen van mensen naar de juiste zorgzwaarte en behandeling

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Vragenlijst

Wat is het doel van de Minddistrict triage?

De triage is ontwikkeld om het makkelijker te maken voor huisartsen en andere hulpverleners om patiënten te verwijzen naar de juiste zorgzwaarte en soort behandeling.

Over de triage

De triage is een online beslisondersteunend instrument met gevalideerde vragenlijsten. De triage meet 14 AS-I stoornissen, inclusief ADHD, ASS en persoonlijkheidsproblematiek. In de vragenlijsten zijn o.a. vragen over beloop, behandelgeschiedenis, medicatie, ernst, risico en complexiteit opgenomen. Het instrument bestaat uit een screenend en een verdiepend deel.

Hoe werkt het?

De patiënt vult 1 of 2 screeningsvragen in per klacht of probleemgebied. Gebaseerd op de antwoorden van deze screeningsvragen, verschijnen er aanvullende verdiepende vragenlijsten. Gebaseerd op de resultaten van zowel de screeningsvragen als de verdiepende vragenlijsten, wordt er een verwijsadvies gegenereerd en aanvullende informatie aan de hulpverlener aangeboden.

Beslisondersteuning

Het is belangrijk te benadrukken dat Minddistrict Triage bedoeld is om te ondersteunen bij de beslissing over eventuele verwijzing van een patiënt, niet om de hulpverlener die beslissing uit handen te nemen. De klinische blik blijft essentieel voor een adequate inschatting van de klachten, van de complexiteit en van de risico’s voor patiënt en omgeving.

Voorbeeld uit de Minddistrict triage Voorbeeld van een vraag uit de Minddistrict triage


Deze module kwalificeert als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.