Triage

Online beslisondersteunend instrument voor zorgverleners

Wat is het doel van de Minddistrict triage?

De triage is ontwikkeld om het makkelijker te maken voor huisartsen en andere hulpverleners om patiënten te verwijzen naar de juiste zorgzwaarte en soort behandeling.

Over de triage

De triage is een online beslisondersteunend instrument met gevalideerde vragenlijsten. De triage meet 14 AS-I stoornissen, inclusief ADHD, ASS en persoonlijkheidsproblematiek. In de vragenlijsten zijn o.a. vragen over beloop, behandelgeschiedenis, medicatie, ernst, risico en complexiteit opgenomen. Het instrument bestaat uit een screenend en een verdiepend deel.

Hoe werkt het?

De patiënt vult 1 of 2 screeningsvragen in per klacht of probleemgebied. Gebaseerd op de antwoorden van deze screeningsvragen, verschijnen er aanvullende verdiepende vragenlijsten. Gebaseerd op de resultaten van zowel de screeningsvragen als de verdiepende vragenlijsten, wordt er een verwijsadvies gegenereerd en aanvullende informatie aan de hulpverlener aangeboden.

Beslisondersteuning

Het is belangrijk te benadrukken dat Minddistrict Triage bedoeld is om te ondersteunen bij de beslissing over eventuele verwijzing van een patiënt, niet om de hulpverlener die beslissing uit handen te nemen. De klinische blik blijft essentieel voor een adequate inschatting van de klachten, van de complexiteit en van de risico’s voor patiënt en omgeving.

Voorbeeld uit de Minddistrict triage Voorbeeld van een vraag uit de Minddistrict triage

Meer weten?

Wil je meer weten over de triage, de inhoud en het gebruik? Neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.