Uitdaagtechnieken

Voor wie zijn de modules bedoeld?

‘Uitdaagtechnieken’ bestaat uit diverse korte modules die een professional kan inzetten bij mensen die last hebben van niet-helpende gedachten. Het doel van deze korte modules is het uitdagen van niet-helpende gedachten met verschillende uitdaagtechnieken. Alle ‘uitdaagtechnieken’ kunnen worden gevolgd via de mobiele telefoon. De modules zijn:

  • Bewijsmateriaal verzamelen
  • Kijk anders naar je oordeel
  • Onderzoek de voor- en nadelen
  • Positief logboek
  • Taartpunttechniek

Wat is de inhoud van de module ‘Bewijsmateriaal verzamelen’?

Deze korte module richt zich op het verzamelen van bewijsmateriaal om niet-helpende gedachten uit te dagen. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie en voorbeelden en het bekijken van een filmpje van een hulpverlener. In de oefening verzamelt de deelnemer bewijs voor en tegen een niet-helpende gedachte en een helpende gedachten. Tot slot staat de persoon die de module volgt stil bij de bewijzen en evalueert hij of zij hoe de oefening is gegaan.

Wat is de inhoud van de module ‘Kijk anders naar je oordeel’?

Deze korte module richt zich op het uitdagen van niet-helpende gedachten met behulp van meerdimensionaal evalueren. Er wordt uitgelegd dat je een negatief oordeel over jezelf niet kunt baseren op één ervaring. De deelnemer bekijkt filmpjes van een ervaringsdeskundige en gaat dan zelf aan de slag. In de oefening bekijkt men een negatief oordeel van verschillende kanten. Er worden 4 eigenschappen bedacht die horen bij een tegenovergestelde, helpende gedachte. Tot slot staan deelnemers stil bij het feit dat een oordeel niet van één ervaring kan afhangen.

Wat is de inhoud van de module ‘Onderzoek de voor- en nadelen’?

Deze korte module richt zich op het uitdagen van niet-helpende gedachten met behulp van een kosten-baten analyse. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie en voorbeelden en het bekijken van een filmpje van een hulpverlener. In de oefening zetten deelnemers de voor- en nadelen van een niet-helpende gedachte op een rij. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor een helpende gedachte. Zo kan men afwegen of de voordelen van de verschillende gedachten opwegen tegen de nadelen.

Wat is de inhoud van de module ‘Positief logboek’?

Deze module richt zich op het uitdagen van niet-helpende gedachten door het bijhouden van een positief logboek. Deelnemers lezen psycho-educatie en bekijken filmpjes van een hulpverlener en ervaringsdeskundige. In de oefening formuleert men een niet-helpende en een helpende gedachte. Vervolgens wordt een week lang een positief logboek bijgehouden. Dit kan via de app of op een laptop of computer. Na een week wordt de niet-helpende gedachte uitgedaagd met behulp van de positieve ervaringen die men heeft opgedaan.

Wat is de inhoud van de module ‘Taartpunttechniek’?

In deze module wordt met de taartpunttechniek gewerkt. Hierbij wordt een niet-helpende gedachte uitgedaagd door een situatie van meerdere kanten te bekijken. Er wordt psycho-educatie gegeven, een ervaringsdeskundige en hulpverlener komen aan het woord en men gaat in de oefening zelf aan de slag met de taartpunttechniek.

Waarop zijn de modules gebaseerd?

De ‘Uitdaagtechnieken’-modules zijn ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de modules is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze modules? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de modules en de modules maken onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je deze korte modules?

De modules bestaan elk uit 2 hoofdstukken, 1 mijlpaal en 1 verzendmoment. Dit maakt ze ideaal om naast of in combinatie met andere (behandel)modules in te zetten. De modules kunnen ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de modules onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met de uitdaagtechnieken aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.