Minddistrict

Verwerking

Hulp bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

Inhoud van de module

Het doel van deze module is om mensen te helpen een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. In deze module krijgt de cliënt uitleg over ingrijpende gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. De cliënt doet een schrijfopdracht waarbij hij/zij zich blootstelt aan de ingrijpende gebeurtenis. Na de eerste schrijfopdracht is het mogelijk om optionele verwerkingsoefeningen in te zetten, afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Om het verwerkingsproces daarna nog meer op gang te helpen kan ervoor gekozen worden om een afscheidsritueel uit te voeren. In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij/zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat de cliënt aan de slag met één of meerdere oefeningen.

Voor wie is de module 'verwerking' bedoeld?

De module Verwerking is ontwikkeld voor volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en hulp nodig hebben bij het verwerken hiervan. De behandeling kan worden ingezet vanuit de basis GGZ of specialistische GGZ, waarbij een behandelaar feedback geeft op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet ehealth module verwerking en ingrijpende gebeurtenis

  • Verwerk je ingrijpende gebeurtenis
  • Schrijf het uit je hoofd
  • Hoe ging het schrijven?

Optionele sessies:

  • Geef het een plek
  • Heb je het een plek gegeven?
  • Een ritueel voorbereiden
  • Hoe nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'Verwerking' is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.