Verwerking

Handvatten bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

In de module 'Verwerking' schrijft de cliënt op verschillende manieren over een schokkende gebeurtenis of verlies. Door het ongestructureerd en gestructureerd schrijven kan er cognitieve herstructurering plaatsvinden. Dit biedt handvatten om anders om te gaan met gedachten en gevoelens ten aanzien van de schokkende gebeurtenis.

Screenshot uit de module Verwerking

Inhoud van 'Verwerking'

De cliënt krijgt uitleg over de impact van een ingrijpende gebeurtenis. Daarna onderzoekt hij of zij de lichamelijke en emotionele gevolgen van de gebeurtenis bij zichzelf. De cliënt gaat aan de slag met (on- en offline) schrijfoefeningen en een afscheidsritueel. Deze oefeningen worden online voorbereid en na afloop geëvalueerd.

Het actieplan maakt het mogelijk dat de cliënt buiten de module om voortgang kan monitoren en waar nodig bijsturen. Op deze manier krijgt de cliënt een beter inzicht in het eigen verwerkingsproces en de mate waarin de oefeningen hierbij helpen.

Voor wie is de module 'verwerking' bedoeld?

De module kan een professional inzetten bij volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis of periode hebben doorgemaakt. Denk aan het verlies van een dierbare, het doorstaan van een scheiding of de ziekte van een kind of partner. Het doel is om de gebruiker te ondersteunen bij het verwerken van deze gebeurtenis.

Doorontwikkeling van onze modules

Deze module is de vernieuwde versie van de oudere module ‘Basiszorg Verwerking’. Deze nieuwe versie is beschikbaar op mobiel, bevat nieuwe illustraties, korte motiverende pagina’s, een actieplan en laagdrempelige oefeningen die de cliënt helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om beter met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis om te gaan.

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'Verwerking' is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.