We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Ziektevrees

Handvatten bij het omgaan met ziektevrees

Het begin van de coronacrisis bracht de angst voor ernstige ziekte voor veel mensen dichterbij, daarom hebben we een module gericht op ziektevrees ontwikkeld. De module is geschikt voor zorgprofessionals in de huisartsenzorg en basis ggz, die volwassenen behandelen met angst om ernstig ziek te zijn.

Contact opnemen

In het kort

  • Volwassenen
  • Module
  • Geschikt voor de app

Inhoud van de module ‘Ziektevrees’

Het doel van de module is om cliënten met ziektevrees handvatten te bieden om beter om te leren gaan met hun angst voor ziekte. In een uitgebreid hoofdstuk met psycho-educatie, wordt dieper ingegaan over de samenhang tussen gedrag, klachten, gedachten, focus en de angst voor ziekte.

Vervolgens wordt de cliënt uitgenodigd om met gedachten aan de slag te gaan. Er wordt aandacht besteedt aan het uitdagen van gedachten en het doen van gedragsexperimenten, hierbij worden dagboeken en actieplannen gebruikt. In een afsluitend hoofdstuk krijgt de cliënt de kans een kort signaleringsplan op te stellen.

Actieplannen

Illustration of action plans Het maken van een actieplan is dus een onderdeel van deze module. Het maken van een plan is namelijk van grote hulp bij het bereiken van een doel. Lees meer over de plannenfunctionaliteit.

Mindfulness bij langdurige ziektevrees

Tijdens oriënterende gesprekken met hulpverleners hoorden we dat ze goede ervaringen hadden met mindfulnesselementen uit de Acceptance & Commitment Therapy bij de behandeling van langdurige ziektevrees. Nieuw onderzoek bevestigt dit.

In een hoofdstuk dat zich richt op mindfulness, oefenen cliënten met het omgaan met vervelende gedachten en gevoelens, om vervolgens een plaats te geven aan leuke dingen. Overigens kunnen hulpverleners zelf kiezen welke hoofdstukken ze hun cliënt willen aanbieden.

Waar is ‘Ziektevrees’ op gebaseerd?

Zoals we hierboven aangeven, maakt de module gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Als je meer wilt weten over de geraadpleegde literatuur, neem dan contact met ons op.

Minddistrict ontwikkelt content middels de gevalideerde methode ‘intervention mapping’, waarbij relevante literatuur, inhoudelijke experts en gebruikersinput gecombineerd worden met kennis van gedragsdeterminanten (MoA’s), gedragsverandertechnieken (BCT’s) en persuasive design.

De module is ontwikkeld door interventieontwikkelaar Martine Eising. Zorgprofessionals die betrokken waren bij de totstandkoming van de module zijn Hester Duivis en Michel Reinders van GGZ inGeest en Marieke van den broek en Demi Lagrand van GGZ Delfland.

Ziektevrees in de praktijk

De module bestaat uit flexibel te gebruiken hoofdstukken. Zo wordt het mogelijk voor de hulpverlener om alleen elementen uit de CGT in te zetten. Of om bijvoorbeeld enkel voor de mindfulnessroute te kiezen.

Hulpverleners kunnen de module begeleid inzetten, dat wil zeggen dat er feedbackmomenten zijn waarop de hulpverlener feedback kan geven op de oefeningen en vragen die de cliënt invult. Tijdens het doorlopen van de module worden automatisch actieplannen en dagboeken geactiveerd voor de cliënt.

De module is zowel beschikbaar in de Minddistrict app op de mobiele telefoon als op het webplatform.

In het kort

  • Module in te zetten bij mensen met angst voor ernstige ziekte;
  • Met elementen uit zowel mindfulness als CGT;
  • Ook te gebruiken in de mobiele app.

Verdere informatie

  • Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de intervention mapping methode. Als je daar meer over wilt weten, lees dan het whitepaper intervention mapping
  • Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.