We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Privacybeleid App

Over de gegevens die we gebruiken in onze app

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we deze gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden.

Minddistrict App

De Minddistrict app heeft als doel om cliënten te ondersteunen bij het vastleggen van momenten. Deze momenten geven u en eventueel uw behandelaar inzicht in uw probleem, en kunnen helpen bij de behandeling hiervan.

Welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken

De Minddistrict App verzamelt gegevens om onze services te kunnen leveren, onderhouden en verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals inzichten, tips en suggesties voor relevante sessies. We kunnen uw voor- en achternaam gebruiken in alle services die we aanbieden waarvoor een Minddistrict-account is vereist.

De volgende gegevens worden in de app gebruikt:

Accountgegevens

 • In de Minddistrict App logt u in met het bestaande account van uw instelling. Hiervoor zijn uw e-mailadres en wachtwoord nodig.
 • In de app wordt uw naam getoond.

Gebruikersgegevens

Gebruikersgegevens omvatten de momenten die u in het dagboek vastlegt, zowel via de app als via de webapplicatie. Hierin kunnen zijn opgenomen:

 • Emotie en intensiteit
 • Omschrijving situatie
 • Foto’s

Gebruiksgegevens

We verzamelen gegevens over het gebruikt van de app om deze te kunnen verbeteren. Apparaatgegevens

 • Apparaatspecifieke gegevens zoals het hardwaremodel en de versie van het besturingssysteem worden gebruik om inzicht te krijgen in met welke hardware en software de app gebruikt wordt.
 • Het unieke apparaat ID wordt gebruikt om u als gebruiker te authenticeren. Als uw apparaat vermist of gestolen is kunt u de toegang tot uw account via de app altijd via de webapplicatie ontzeggen.

Logbestandsgegevens

Wanneer u onze services gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door Minddistrict, kunnen we automatisch bepaalde gegevens in logbestanden verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Details over hoe u onze service heeft gebruikt.
 • Gegevens over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit en de datum en tijd van activiteit.

Unieke applicatienummers

 • De Minddistrict App bevat een applicatienummer. Dit nummer en informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de applicatie) kunnen naar Minddistrict worden verzonden wanneer u de app installeert of verwijdert of wanneer de app periodiek controleert op updates.

Lokale opslag (cache)

 • We kunnen gegevens lokaal opslaan op uw apparaat om content sneller te laden.

Hoe we gegevens beveiligen

We werken er hard aan Minddistrict en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn.

Wijzigingen

Ons privacybeleid kan worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving.