We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Toegankelijkheidsverklaring cliëntportaal

Toegankelijkheidsverklaring Minddistrict cliëntportaal

De status van het Minddistrict Cliëntportaal is: B - voldoet gedeeltelijk

Status toegankelijkheidslabel van Minddistrict Cliëntportaal. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring, die voor het laatst is bijgewerkt op 26-10-2022.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Onderbouwing van de verklaring

Verklaring

Mind District Holding B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van het webplatform Minddistrict cliëntportaal.

Hoofddomein

https://instelling-naam.minddistrict.nl/c/gebruikers-id/medmij

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot het webplatform

(niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Mind District Holding B.V. is beschikbaar via de pagina 'Toegankelijkheid'.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Mind District Holding B.V. gepubliceerde informatie blijkt dat het webplatform Minddistrict cliëntportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Mind District Holding B.V. is gevorderd met de toegankelijkheid van Minddistrict en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om het webplatform toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-10-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Mind District Holding B.V. .
Functie: CFO.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-10-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@minddistrict.com.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een reactie op uw feedback.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Mind District Holding B.V.

Wij nemen de volgende maatregelen om het Minddistrict webplatform optimaal toegankelijk te maken en houden.

 1. Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze webplatform.
 2. Training: Het content, design, development en QA team wordt getraind in de richtlijnen WCAG 2.1 AA.
 3. Onderzoek intern: Medewerkers toetsen regelmatig (onderdelen van) de webplatform op toegankelijkheid en beschikken over instrumenten om te monitoren.
 4. Onderzoek extern: Wij doen gebruikerstesten met deelnemers met een functiebeperking. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 5. Kennis medewerkers: Medewerkers delen onderling tips en kennis over digitale toegankelijkheid uit om bewustwording te creëren.

De streefdatum waarop het platform volledig zal voldoen: 13-06-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De status van het webplatform Minddistrict cliëntportaal: voldoet gedeeltelijk

Het webplatform Minddistrict cliëntportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Mind District Holding B.V. dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

Onderzoekresultaat: Minddistrict cliëntportaal

De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:

Het audit rapport van het Minddistrict cliëntportaal

Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:

 • Datum: 06-10-2021
 • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
 • Onderzoek uitgevoerd door: Minddistrict zelf
 • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
 • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
 • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:

 • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.

Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Mind District Holding B.V. dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:
   De niet-technische reden dat Minddistrict nog niet toegankelijk is, is vanwege beperkte ontwikkelcapaciteit.
  • Oorzaak:
   Helaas heeft Minddistrict een beperking aan ontwikkelcapaciteit om volledig te richten op het toegankelijk maken van onze bestaande producten.
  • Gevolg:
   Het huidige webplatform voldoet nog niet geheel aan de toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief:
   Geen
  • Maatregel:
   Alle vernieuwde functionaliteiten moeten toegankelijk zijn. Tijdens het ontwikkelen van vernieuwde functionaliteiten wordt er aan het begin nagedacht over hoe we deze toegankelijk kunnen maken, denk aan het ontwerpen, content maken, implementatie en QA (Quality Assurance). Hierbij volgen we de WCAG 2.1 - AA richtlijnen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-06-2025

Onevenredige last

De maatregelen die Mind District Holding B.V. heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.