We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Beschermd wonen online: kwaliteit van leven verhogen

woningzorgnet Woonzorgnet is de eerste organisatie voor beschermd wonen die aan de slag is met online zorg via het platform van Minddistrict. De instelling zet ehealth in bij de begeleiding van bewoners, onder de naam ‘E-herstel’. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die te maken hebben met complexe en veelal langdurige psychische beperkingen. ‘E-herstel’ richt zich dan ook niet op behandeling of ‘beter maken’, maar op herstel en zinvol leven.

Waarom eigenlijk online zorg in beschermd wonen?

Waarom heeft Woonzorgnet er eigenlijk voor gekozen om ook online herstelbegeleiding te leveren? ‘We leven in een dynamische tijd’, vertelt Bas Steenbergen, directeur van Woonzorgnet. ‘We hebben voortdurend te maken met veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale media en internet. Zo ook onze bewoners. Maar binnen het zorgproces was deze technologie niet beschikbaar. Dat vonden we jammer: de technologie kan bewoners namelijk echt concreet ondersteunen bij het eigen herstelproces.’

Woonzorgnet beschermd wonen

E-herstel gaat om het beter ondersteunen van mensen die beschermd wonen en te zorgen dat ze meer regie kunnen krijgen over hun leven. ‘We willen zoveel mogelijk handvatten bieden die bewoners kunnen aangrijpen,’ vertelt Steenbergen. ‘Daarom maken we het herstel graag zo concreet mogelijk’.

Aansluiting bij het ondersteuningsplan

Om de ondersteuning zo inzichtelijke mogelijk te maken heeft Woonzorgnet levensdomeinen gedefinieerd, zoals wonen en leven, participatie, welbevinden en gezondheid. Bewoners krijgen een ondersteuningsplan waarin elk levensdomein concreet gemaakt wordt. Dit wordt gedaan door checklists en instrumenten als de zelfredzaamheidslijst en de participatieladder. Per domein kan een bewoner op een eigen tijdslijn zien waar hij of zij op dit moment staat en welke stappen in de toekomst gezet moeten worden. Steenbergen: ‘De online hulpmiddelen via E-herstel sluiten heel goed aan bij het ondersteuningsplan. Het zijn extra tools om richting te geven aan de persoonlijk gestelde doelen’.

Hoe ziet online zorg eruit bij Woonzorgnet?

Bewoners krijgen via het E-herstel platform online informatie, filmpjes, uitleg, oefeningen en dagboeken aangeboden rondom de gebieden waar ze beter in willen worden. Die gebieden kunnen bijvoorbeeld sociale vaardigheden zijn, maar ook positief zelfbeeld of grip op werk. Bewoners kunnen via de computer of telefoon op elk moment en in eigen tempo aan de slag met het E-herstel platform. De begeleider kan hier op een later moment op reageren. ‘Op deze manier heeft een bewoner intensievere ondersteuning door korte contacten. En dat terwijl de begeleider de bewoner niet vaker hoeft te zien’, legt Steenbergen uit.

woonzorgnet beschermd wonen Woonlocatie Redichem van Woonzorgnet

Een bewoner die gebruik maakt van E-herstel legt uit hoe het werkt: ‘Ik zoek samen met mijn begeleider een module uit en daar ga ik zelf mee aan de slag. Daarna praten we er over en geeft mijn begeleider feedback. Het is afwisselender dan alleen maar er over praten; ik kan er nu handen en voeten aan geven.’ Ook mantelzorgers en familie kunnen, wanneer de bewoner dat wenst, informatie in het platform vinden.

Duidelijkheid en zelfstandigheid

Steenbergen: ‘Wat we willen, is dat het door E-herstel nog duidelijker is welke stappen er gezet kunnen worden om doelen te behalen. Hierdoor kunnen bewoners zelfstandiger leven. En het mooiste is: wanneer een bewoner een succes of doel behaalt, dan heeft hij of zij dat helemaal zelf gedaan.’ Woonzorgnet begon vorig jaar met een pilot. Ehealth, of E-herstel, was voor de doelgroep beschermd wonen nog helemaal nieuw.

Wat vinden de bewoners?

Het betrekken van bewoners in het project was voor Woonzorgnet cruciaal. ‘Online zorg moet echt waarde toevoegen aan het herstelproces van bewoners,’ benadrukt Steenbergen nog maar eens. ‘Daarom hebben we vanaf het begin onze plannen met de cliëntenraad betrokken. Bewoners worden ook actief in het project betrokken. De eerste oriëntatie leverde direct positieve reacties op. En bewoners zitten enthousiast in het project: ze zijn zich goed bewust van het belang en ook bereid om aan onderzoeken mee te doen om de resultaten boven tafel te krijgen.’ De cliëntenraad had eveneens een groot aandeel in de beslissing om door te gaan met E-Herstel.

Woonzorgnet spreuk

motto van Woonzorgnet

Wat vinden de bewoners eigenlijk van online zorg? In antwoord op die vraag zegt één van hen: ‘Ik kan nu beter aan mijn eigen doelen werken. Ik hoef niet steeds meteen naar een begeleider, maar kan met behulp van de module eerst zelf opdrachten maken. En op internet was ik toch al, met Facebook, dus het was niet onbekend.’

Meer weten over online zorg in beschermd wonen en begeleiding?

Lees deze blog over ehealth in maatschappelijke opvang en herstel.

Neem voor vragen contact met ons op.