We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Optimale zorg door integratie Minddistrict en VitalHealth

Minddistrict en Vitalhealth bevorderen ketenintegratie

Met behulp van de nieuwe nationale Koppeltaal-standaard hebben VitalHealth Software en Minddistrict hun platformen gekoppeld. Door de koppeling krijgen zorgverleners vanuit de hele keten een volledig beeld van het zorgtraject van de patiënt, inclusief de ehealthbehandeling. De samenwerking is inmiddels live bij zes grote zorggroepen van in totaal ruim 140 huisartsenpraktijken.

De platformen zijn op basis van de nieuwe Koppeltaal-GGZ-standaard geïntegreerd. Koppeltaal is een ICT-taal, gebaseerd op HL7/FHIR, die het mogelijk maakt interventies en data uit te wisselen tussen ehealthapplicaties. Gegevens vanuit Minddistrict zijn nu in het dossier in VitalHealth Software te raadplegen.

Door de koppeling hoeven zorgverleners niet meer in te loggen in meerdere systemen.

Daarnaast wordt de inhoud van de digitale begeleiding in het dossier zichtbaar en vormt het een integraal onderdeel van de behandeling. Patiënten profiteren ervan dat alle zorgverleners in de keten goed geïnformeerd zijn, waardoor zij optimale zorg kunnen krijgen.

“Met het koppelen van MindDistrict aan het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth wordt er een totaal GGZ-platform voor de eerste lijn gevormd, waardoor ook de patiënt gekoppeld wordt met het platform,” vertelt Daan Kerklaan, Managing Director bij Zorroo, een grote zorggroep uit Oosterhout en gebruiker van de nieuwe koppeling.

Plan per patiënt

Patientgericht dankzij koppeling Bij VitalHealth is deze koppeling beschikbaar vanuit de Module GGZ in het Regionaal eHealth Platform. Deze module ondersteunt de stappen van registratie, screening en consultatie/doorverwijzing tot aan de (ehealth-)behandeling. Hierbij is de patiënt het middelpunt en wordt de zorg daar omheen georganiseerd. De samenwerking binnen het sociale domein bestaat uit de huisarts en POH-GGZ, aangevuld met zo nodig maatschappelijk werk, het wijkteam, welzijn, Basis GGZ en Specialistische GGZ. Met elke patiënt wordt een plan op maat ontwikkeld waarin zijn doelen benoemd staan.

Zorg in eigen hand

Zorgnetwerken kunnen via Minddistrict begeleiding op maat aanbieden aan patiënten. Het platform is toegankelijk via een mobiele app en het web, en bestaat naast onder andere beveiligde berichten, videobellen en social support network uit een inhoudelijke catalogus met modules, vragenlijsten en triage. Zorgverleners kiezen samen met patiënten daaruit precies die onderdelen waar de patiënt behoefte aan heeft in zijn of haar route naar herstel. Patiënten krijgen zo hun zorgtraject meer in eigen hand.

“Wij geloven in het verbeteren van de zorg binnen de regio door het digitaal ondersteunen van de hele cliëntreis, waarin diverse ketenpartners een rol spelen. Door te koppelen met andere systemen kunnen wij de samenwerking tussen de ketenpartners beter mogelijk maken. Dat is dan ook een mooi resultaat van deze samenwerking. Binnen Stichting Koppeltaal hebben we flink geïnvesteerd om dit soort koppelingen mogelijk te maken. We hopen daarmee een voorbeeld te zijn voor andere partijen,” vertelt Marian van Helden, COO bij Minddistrict.

Innovatieve en schaalbare doorbraken

“Deze samenwerking laat zien dat de echte innovatieve en tegelijk schaalbare doorbraken ontstaan wanneer samengewerkt wordt. Dat is waar VitalHealth voor staat, in het belang van de patiënt. De Koppeltaalstandaard – waar wij mede het initiatief toe genomen hebben – biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden,” vertelt Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software.

Module GGZ is onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform. Dit platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het VitalHealth Platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen zodat sprake is van goede informatie-uitwisseling.

Benieuwd naar de verdere mogelijkheden van Koppeltaal? En klaar om de keten in dienst van de cliënt te stellen? Neem dan contact met ons op.