We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

“Minddistrict helpt bij psycho-educatie. Zo heb ik meer tijd om in te gaan op de hulpvraag”

Pilootproject blended care van CGG Passant

Het Vlaamse CGG Passant doorliep een pilootproject voor blended care met Minddistrict. Psychologen Lisanne en Stephanie vertellen hoe ze dat hebben ervaren en wat jouw organisatie eruit kan leren.

Lisanne Jansen is psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut. Ze werkt in het volwassenenteam. Stephanie Theunissen is psychologe en psychotherapeute voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Beide psychologen behandelen bij PassAnt multicomplexe problematieken. Dat betekent dat hun cliënten op meerdere levensdomeinen vastlopen.

Een multidisciplinaire aanpak

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) als PassAnt biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening op de tweede lijn aan mensen met ernstige psychische problemen. Mensen komen er op consultatie na een doorverwijzing van een huisarts, een psycholoog of een sociale dienst.

Elke CGG hanteert een multidisciplinaire aanpak, met een team dat zowel bestaat uit psychiaters en psychologen als therapeuten en maatschappelijk werkers. De medewerkers overlopen samen de dossiers; dat overleg helpt hen om voor elke cliënt een Passend Antwoord uit te stippelen. Vandaar de naam: CGG PassAnt.

Gespecialiseerde hulp, complexe problemen en blended care

Stephanie: “Een CGG werkt uitsluitend op doorverwijzing. Dat betekent dat er al een behandeling of adviezen geweest zijn, maar dat er verdere intensifiëring of een gespecialiseerde aanpak nodig is. Met andere woorden: de mensen die naar het CGG komen, hebben complexe trauma's, een ernstige depressie, angstproblemen of chronische suïcidaliteit. Ze lopen ernstig vast in hun relaties en in het dagelijks functioneren.”

Kan een ehealthplatform bijdragen aan de missie van CGG PassAnt om voor elke cliënt een passend antwoord te vinden? Die vraag lag aan de basis van het pilootproject met Minddistrict. Lisanne, Stephanie en de andere hulpverleners bij PassAnt gingen aan de slag met de online modules, dagboeken en vragenlijsten van Minddistrict. Blended care, dus: een combinatie van persoonlijke en digitale hulpverlening. Dit is wat ze ervan vonden.

Kan ehealth bijdragen aan de missie om voor elke cliënt een passend antwoord te vinden?

Eerste indrukken: van weigerachtig tot optimistisch

Lisanne had een dubbel gevoel bij het idee van online hulpverlening. “Veel van mijn cliënten hebben te kampen met hechtingsproblemen. Er kruipt dus best wat werk in het opbouwen van een veilige vertrouwensrelatie. Ik vroeg me af of digitale therapieondersteuning wel strookt met de voorzichtige aanpak die mijn doelgroep nodig heeft. Bovendien was ik niet van plan om het offline contact af te bouwen, omdat mijn cliënten dat écht nodig hebben.”

Stephanie was optimistischer: “Over het concept van blended care was ik best enthousiast. Ik ben een digitaal mens van nature en ik had al ervaring met een andere leverancier. De voordelen en de mogelijke bezorgdheden voor onze doelgroep waren me dus al bekend. Tijdens het pilootproject wilde ik vooral te weten komen hoe Minddistrict anders zou zijn dan de concurrentie.”

het logo van cgg passant

Ondersteunend bij psycho-educatie en gebruiksvriendelijk

Lisanne merkte gaandeweg enkele voordelen aan het gebruik van Minddistrict. “Het is fijn dat ik de therapiemomenten niet meer altijd hoef te gebruiken voor psycho-educatie”, klinkt het. “Voor uitleg over bepaalde thema’s verwijs ik nu soms naar filmpjes en andere informatiebronnen op Minddistrict. Zo kan ik de therapie zelf optimaal benutten om dieper in te gaan op de hulpvraag.”

Ook het gebruiksgemak is een voordeel, vindt Lisanne. “Het platform wijst zichzelf uit en de informatie is ongelooflijk uitgebreid. Met de Google-achtige zoekfunctie vind je alles snel terug. En de uitleg is wetenschappelijk gezien correct. Dat geeft me vertrouwen.” De informatie mag zelfs nog uitgebreider, vinden ze: “We zouden graag nog meer modules zien. Bijvoorbeeld informatie over OCD voor jongeren, over hechting en qua behandeling bijvoorbeeld iets over het 5G-schema.”

‘Soms past het niet bij mijn cliënt’

Toch bleek blended hulpverlening niet altijd even evident. “Waar ik op vastloop, is dat mijn publiek niet sterk genoeg is om ermee aan de slag te gaan”, vertelt Stephanie. “De kinderen of jongeren die ik bijsta hebben vaak geen stabiele thuissituatie. Ze zijn bezig met hun veiligheid en met brandjes blussen, niet met het doorlopen van online modules. Ze hebben ook geen netwerk dat hen ondersteunt en vraagt ‘Heb je eraan gedacht je dagboek in te vullen?’

Ook Lisanne gebruikt niet alle functionaliteiten. “Soms gebruik ik het platform bewust niet, omdat het niet past bij mijn cliënt. Complexe behandelingen als EMDR vind ik te gevoelig om online aan te bieden. Die modules stuur ik niet door naar mijn cliënten. Ik wil hen laten voelen dat ik hen zie als persoon in al hun complexiteit.”

“Dagboeken helpen cliënten om te onthouden wat er is gebeurd sinds de vorige sessie.”

Favoriete modules

Wat Lisanne standaard gebruikt voor haar cliënten, is de welkomstmodule. “Die bezorgen we aan mensen op de wachtlijst. Zo voelen zij zich in een vroeg stadium ondersteund.” Stephanie gebruikt naast de welkomstmodule en de psycho-educatie ook de dagboeken. “Ze helpen me om onderwerpen vast te houden. Mijn cliënten leven in het nu. Voor hen is het moeilijk te onthouden wat er is gebeurd sinds de vorige sessie. Dan komt een dagboek goed van pas.”

Begeleiding bij de opstart

Over de samenwerking met Minddistrict zijn zowel Lisanne als Stephanie enthousiast. “We werden professioneel begeleid bij de opstart”, vertelt Stephanie. “Medewerkers van Minddistrict namen ons hele proces onder de loep om te zien waar we blended care konden inzetten. We deden het samen, maar het was fijn dat een externe partij de structuur en het tempo bewaakte.” “Die mate van betrokkenheid kom je niet vaak tegen bij een leverancier,” beaamt Lisanne.

Of het pilootproject zich vertaalt naar een vaste samenwerking? Dat is nog niet beslist, zegt Stephanie. “Het project is nog volop bezig. Minddistrict is erg gemotiveerd om het platform af te stemmen op onze noden. We krijgen dan ook regelmatig de vraag wat er nog beter kan.” Lisanne bevestigt: “De medewerkers van Minddistrict zijn heel flexibel. Er is een nauwe opvolging en ze hebben duidelijk de ambitie om het product zo aansluitend mogelijk te maken.”

Meer weten over blended zorg in België?

Benieuwd naar wat er nog meer gebeurd in Vlaanderen op het gebied van blended hulpverlening? Of wil je een demo zien? Neem dan contact met ons op.