We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

Webinar Acceptance and Commitment therapy (ACT) terugkijken

Op dinsdag 9 februari vond ons webinar over de nieuwe ACT-module 'Van klacht naar veerkracht' plaats. Je kunt het webinar nu terugkijken.

afbeelding van een wetenschapper en een man die samen aan een project werken

Lotte van der Maas, GZ-psycholoog en interventieontwikkelaar bij Minddistrict, ontwikkelde een module over Acceptance and Commitment Therapy, in samenwerking met ACT-expert Tim Batink. Ook het UX-designteam van Minddistrict was vanaf stap 1 bij het ontwerp van de module betrokken.

In dit webinar nemen we je mee langs de ontwikkeling van de module, laten we highlights zien, en bespreken we hoe je de module kunt inzetten in de praktijk. Natuurlijk was er ook ruimte voor vragen.

Je kunt het webinar hier terugkijken:

Of bekijk de video direct op YouTube

Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derdegeneratie gedragstherapie. Het idee is dat mensen beter leren omgaan met de problemen die ze tegenkomen, in plaats van ertegen te strijden. De daardoor vrijgekomen ruimte en energie kunnen ze dan investeren in wat waardevol en belangrijk voor hen is. Het gebruik van ACT is niet voorbehouden aan een diagnose: de therapie kan ingezet worden ongeacht het soort klachten dat iemand heeft.

Expert Tim Batink ontwikkelde het behandelprotocol Van Klacht naar Veerkracht. Het protocol is onderzocht en effectief gebleken. Samen met Batink maakte Minddistrict een doorontwikkeling van Van Klacht naar Veerkracht tot een online module.

Wie geven het webinar?

  • Lotte van der Maas, GZ-psycholoog en interventieontwikkelaar
  • Ewoud Komen, UX-designer

Lotte is verantwoordelijk voor de inhoud van de online module, gebaseerd op het effectieve behandelprotocol van Tim Batink. De uitdaging lag volgens haar in het behouden van effectiviteit en omvormen van de inhoud tot een zo aansprekend mogelijke online module, waarbij wetenschap, therapie, perspectief van de hulpverlener en wensen van gebruikers worden gecombineerd.

Ewouds focus lag op de 'user experience': is er interactie? Pakt het de gebruikers? Hij heeft designmethoden ingezet bij de ontwikkeling van de module: er is een prototype ontworpen en gebruikstesten afgenomen bij cliënten. De uitkomsten van de testen zijn gebruikt bij de totstandkoming van de module.

Vragen tijdens het webinar

Er werden niet alleen vragen gesteld aan Ewoud en Lotte, ook in de chat werd gediscussieerd, en na afloop ontvingen we diverse vragen per e-mail. Hieronder delen we de meestgestelde vragen.

Komt er een ACT-module voor jongeren?

Er zijn inderdaad plannen om een ACT-module te maken voor jeugd. Of deze module nog in 2021 beschikbaar komt is de vraag: er worden dit jaar namelijk eerst diverse andere modules ontwikkeld voor jeugd.

Komt er ook een Engelstalige versie?

We hebben momenteel geen plannen voor een Engelstalige versie. (Als je cliënten en jij hier grote behoefte aan hebben, geef het dan gerust aan ons door).

Ik kan de module niet vinden in mijn catalogus, hoe komt dat?

Als je de module niet terugvindt in de catalogus, is die waarschijnlijk niet geactiveerd op je platform. Organisaties hebben hun eigen ehealthplatform van Minddistrict en bepalen zelf welke modules ze wel of niet in hun catalogus willen. De contactpersoon ehealth kan Minddistrict vragen om (nieuwe) modules aan te zetten op je platform. Het kan zijn dat er voor jouw organisatie kosten verbonden zijn aan het activeren van de module; dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt.

Kan de module ook interdisciplinair worden begeleid?

De module is hier momenteel niet echt geschikt voor. Het is lastig om meerdere hulpverleners diverse onderdelen van dezelfde module te laten begeleiden. Wij adviseren om 1 hulpverlener gebruik te laten maken van de module.

Zijn er contra-indicaties voor het gebruik van de module?

Nee, maar we kunnen ons indenken dat de module voor sommige mensen niet geschikt is. In ACT wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen. Als je cliënt daar moeite mee heeft (bijvoorbeeld vanwege een autisme spectrum stoornis), dan is deze module misschien geen goede keus. We raden je aan om dit per persoon te bekijken.

Moet je geschoold zijn in ACT om gebruik te kunnen maken van de module?

Een ACT-opleiding is geen voorwaarde om de module te kunnen gebruiken. Ook als je geen ACT-therapeut bent mag je de module inzetten. Natuurlijk is het wel een meerwaarde als je een (korte) cursus ACT gevolgd hebt. Acceptance and Commitment Therapy vinden wij een mooie methode, dus we moedigen het van harte aan om je hier verder in te verdiepen.

Heb je nog vragen?

Stel ze dan via ons contactformulier