ACT: van Klacht naar Veerkracht

Module gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy

'Van Klacht naar Veerkracht' is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy. Het doel is om iemands persoonlijke veerkracht te vergroten. Niet het verminderen van klachten, maar het ermee leren omgaan staat centraal.

Voor wie is de module bedoeld?

Deze transdiagnostische module kan worden ingezet bij iedereen vanaf 16 jaar en ouder die de eigen veerkracht wil vergroten.

Wat is de inhoud van de module?

De module is opgebouwd aan de hand van de 6 ACT-onderdelen: acceptatie, defusie, zelf als context, hier-en-nu, waarden en toegewijd handelen. In ieder onderdeel wordt er op een speelse manier uitleg gegeven in video's, audio en metaforen. Tevens hebben cliënten volop mogelijkheden om ACT-vaardigheden te oefenen.

afbeelding uit de module ACT: van Klacht naar Veerkracht

Waar is 'ACT: van Klacht naar Veerkracht' op gebaseerd?

De module is ontworpen door Lotte van der Maas, Intervention Developer bij Minddistrict in samenwerking met Tim Batink, GZ-psycholoog/onderzoeker. ACT is ontwikkeld door Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Bij de ontwikkeling van het transdiagnostische van Klacht naar Veerkracht ACT-protocol (waarop deze module is gebaseerd) heeft de auteur Tim Batink geput uit verschillende ACT-bronnen. Als je meer wilt weten over de geraadpleegde literatuur, neem dan contact met ons op.

Minddistrict ontwikkelt content middels de gevalideerde methode ‘intervention mapping’, waarbij relevante literatuur, inhoudelijke experts en gebruikersinput gecombineerd worden met kennis van gedragsdeterminanten (MoA’s), gedragsverandertechnieken (BCT’s) en persuasive design.

Hoe kun je de module gebruiken?

'ACT: van Klacht naar Veerkracht' is zeer breed in te zetten, omdat de inhoud transdiagnostisch is: iedereen kan baat hebben bij deze module, ongeacht wat de klachten zijn. Hulpverleners kunnen de module begeleid inzetten, dat wil zeggen dat er feedbackmomenten zijn waarop de hulpverlener feedback kan geven op de oefeningen en vragen die de cliënt invult. De module bevat het dagboek 'Inchecken', dat automatisch getriggerd wordt bij het doorlopen van de hoofdstukken. De module is zowel beschikbaar in de Minddistrict app op de mobiele telefoon als te volgen in het webplatform.

In onderstaande video duiken GZ-psycholoog Lotte en UX-designer Ewoud dieper in het gebruik van de module.

Of bekijk de video direct op YouTube

In het kort

  • Transdiagnostische module, in te zetten bij iedereen vanaf 16 jaar
  • Gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy
  • Ook te gebruiken in de mobiele app

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op. Let op: er kan een meerprijs gelden voor gebruik van deze module

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.