Minddistrict

Agressie

Agressieregulatie op maat

Inhoud

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de agressieregulatie. Deze module behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van problemen in de agressieregulatie. Denk aan de onderwerpen risicosituaties en zelfcontrole, denkpatronen en voor- en nadelen van het agressieve gedrag.

In de sessies krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met agressieve impulsen. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld voor volwassenen met problemen in de agressieregulatie en kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, maar ook vanuit basis ggz. Ook instellingen met een forensische zorginslag kunnen deze moule inzetten. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling.

Opzet van de module

 • Mijn agressie de baas worden
 • Voor- en nadelen van agressie
 • De cirkel van geweld
 • Risicosituaties
 • Denkstijlen
 • Emoties en lichaamssignalen
 • Ontspannen
 • Risicogedrag en de rode knop
 • Zelfcontrole
 • Assertiviteit
 • Omgaan met anderen
 • Terugvalpreventie
 • Een leven zonder agressie

Bronnen

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.