Agressie

Agressieregulatie op maat

Waar gaat de module over?

Deze module 'Agressie' behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van problemen in de agressieregulatie. Denk aan de onderwerpen risicosituaties en zelfcontrole, denkpatronen en voor- en nadelen van het agressieve gedrag. Hulpverleners kunnen deze module gebruiken in de zorg die zij aanbieden.

Mensen die de module volgen krijgen informatie, lezen oefeningen van voorbeeldcliënten, en gaan aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met agressieve impulsen. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie is 'Agressie' bedoeld?

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld voor volwassenen met problemen in de agressieregulatie en kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, maar ook vanuit basis ggz. Ook instellingen met een forensische zorginslag kunnen deze moule inzetten. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling.

Ervaringen van gebruikers

Bas en Harry hebben allebei de module 'Agressie' gevolgd als onderdeel van hun behandeling bij Transfore. We interviewden hen over hun ervaringen.

Lees het interview

Opzet van de module

 • Mijn agressie de baas worden
 • Voor- en nadelen van agressie
 • De cirkel van geweld
 • Risicosituaties
 • Denkstijlen
 • Emoties en lichaamssignalen
 • Ontspannen
 • Risicogedrag en de rode knop
 • Zelfcontrole
 • Assertiviteit
 • Omgaan met anderen
 • Terugvalpreventie
 • Een leven zonder agressie

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.