Antidepressiva

Module voor wie antidepressiva overwegen

Waar gaat de module over?

De compacte module ‘Antidepressiva’ helpt mensen bij de vraag: 'wil ik wel of niet met antidepressiva starten?'. De module geeft informatie, laagdrempelige oefeningen en filmpjes van ervaringsdeskundigen.

Als mensen inderdaad gaan starten met antidepressiva, dan krijgen zij informatie over de instelperiode en bijwerkingen van het specifieke antidepressivum. Ze monitoren hun medicijngebruik, stemming en bijwerkingen zodat goed is te zien wat het medicijn doet. Ook het wisselen van medicijn wordt ondersteund door de module.

‘Antidepressiva: Wanneer kies je voor afbouwen’ helpt mensen bij besluiten om wel of niet te stoppen met hun medicatie. Als ze kiezen om te stoppen, bereidt de module hen voor op het afbouwen.

Illustratie over de afweging rond antidepressiva illustratie uit de module 'Antidepressiva'

Voor wie is de module geschikt en hoe gebruik je die?

De modules zijn ontwikkeld voor volwassenen die een behandeling met antidepressiva overwegen, gaan starten, of juist gaan afbouwen. De module is transdiagnostisch; het maakt niet uit vanuit welke diagnose het antidepressivum wordt voorgeschreven. De module kan worden ingezet vanuit de POH of gespecialiseerde GGZ ter ondersteuning van het face-to-facecontact.

De module is geoptimaliseerd voor gebruik op de mobiele telefoon, en kan dan ook in de Minddistrict app gevolgd worden.

Waar is 'Antidepressiva' op gebaseerd en wie werkte eraan mee?

De modules zijn ontwikkeld door psychiater en onderzoeker Anneke van Schaik, verpleegkundig specialist en onderzoeker Els Dozeman, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Pierre Bet van GGZ inGeest, senior interventieontwikkelaar Ida van Berkum van Minddistrict en een aantal ervaringsdeskundigen. Waardevolle gebruikersfeedback uit de pilotperiode is meegenomen in de doorontwikkeling.

Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de intervention mapping-methode. De belangrijkste interventiedoelen van deze module zijn het verhogen van de therapietrouw, het bevorderen van de efficiëntie en effectiviteit van de behandeling en het voorkomen van een terugval bij het afbouwen van medicatie. Deze doelen zijn in de module vertaald naar:

  • het geven van betrouwbare informatie
  • inspelen op de attitude van de persoon m.b.t. de behandeling met antidepressiva
  • het bevorderen van een goede werkrelatie tussen hulpverlener en persoon door het stimuleren van de communicatie
  • laagdrempelige registratie van stemming, medicatie en bijwerkingen

Illustratie die de keuze voor antidepressiva en het soort pil weergeeft Illustratie uit de module 'Antidepressiva'

Bijzonderheden?

Alle onderdelen van de module (dagboeken, monitoring, vervolgonderdelen in de module) worden automatisch geactiveerd op het juiste moment. De hulpverlener zet de module 1 keer klaar en de behandeling loopt.

Dagboeken bij de module 'Antidepressiva'

De module bevat de volgende dagboeken en monitoring:

  • 'Antidepressiva': een dagboek waarin de dosering van het antidepressivum wordt bijgehouden
  • 'Hoe was je stemming? PHQ-9': een dagboek waarin stemming wordt gemeten
  • 'Vragenlijst van je antidepressivabehandeling': een monitoring waarin bijwerkingen worden geregistreerd.

Ook de dagboeken zijn natuurlijk via de app in te vullen.

De module bevat daarnaast mooie illustraties en animaties, waarin informatie zo laagdrempelig mogelijk geformuleerd is. Een voorbeeld is de animatievideo waarin wordt uitgelegd hoe een antidepressivum werkt in je hersenen.

Animatievideo 'Hoe werken antidepressiva'

We zijn benieuwd naar je feedback!

Heb je feedback op de module? Laat het ons weten. Wij zijn altijd nieuwsgierig en staan open voor mogelijke veranderingen. Geef je feedback door aan onze servicedesk.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.