Minddistrict

Antidepressiva

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Antidepressiva’ is ontwikkeld voor volwassenen die een behandeling met antidepressiva overwegen of gaan starten. De module richt zich op mensen met een depressie. De blended behandeling kan worden ingezet vanuit de POH, basiszorg of specialistische GGZ.

Wat is de inhoud van de module Antidepressiva?

De belangrijkst interventiedoelen van deze module zijn 1) het verhogen van de therapietrouw, 2) het bevorderen van de efficiëntie en effectiviteit van de behandeling en het 3) voorkomen van een terugval in de depressie bij de afbouw van medicatie. Deze doelen zijn in de module vertaald naar:

  • Het geven van betrouwbare informatie
  • inspelen op de attitude van de patiënt
  • het bevorderen van een goede werkrelatie tussen behandelaar en patiënt door het stimuleren van communicatie
  • laagdrempelige registratie van stemming, medicatie en bijwerkingen

De module bestaat uit vier verschillende sessies die de patiënt vanaf het keuzemoment tot aan het eventuele afbouwen ondersteunen. Vanuit feedback van ervaringsdeskundigen zijn de sessies zo compact en laagdrempelig mogelijk gepresenteerd. Een goed voorbeeld hiervan is de animatievideo waarin op een simpele manier wordt uitgelegd hoe een antidepressivum werkt in je hersenen.

Registratie in dagboeken

Gedurende de module beschikt de patiënt over de volgende dagboeken:

  • Een dagboek waarin de dosering van het antidepressivum wordt bijgehouden.
  • Een dagboek waarin stemming wordt gemeten (d.m.v. de PHQ-9).
  • Een dagboek waarin bijwerkingen worden geregistreerd (vragen gebaseerd op een verkorte variant van de ASEC-21)

De dagboeken worden automatisch geactiveerd. Ze zijn door de patiënt online en via de app te gebruiken. De patiënt ontvangt wekelijks een reminder om zijn dagboek in te vullen. In het dashboard kan de behandelaar de voortgang van de patiënt gemakkelijk volgen.

De module is opgezet als blended behandeling, waarbij de online sessies worden afgewisseld door face-to-facecontacten en video-contacten. De behandelaar kan de behandeling op maat maken voor de patiënt door sessies te herhalen of te verwijderen.

Waarop is de module gebaseerd?

De module is ontwikkeld door psychiater en onderzoeker Anneke van Schaik, verpleegkundig specialist en onderzoeker Els Dozeman, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Pierre Bet van GGZ inGeest en interventieontwikkelaars Ida van Berkum en Carlijn Bult van Minddistrict. Het ontwikkelproces is gebaseerd op de intervention-mapping-methode. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Om onze website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, gebruiken wij cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.