ATG-vragenlijst

Onderzoek naar autismespectrumstoornissen met ATG-vragen

Waar staat ATG voor?

ATG staat voor Autisme Team Gelderland. Deze vragenlijst heet officieel: ‘Vragenlijst ten behoeve van diagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornissen van het Autisme Team Gelderland’. De vragenlijst is ontwikkeld door samenwerkingsverband Autisme Gelderland ATG Volwassenen.

Wat meet de ATG?

Deze vragenlijst is opgesteld voor ouders/verzorgers als onderdeel van het onderzoek naar stoornissen in het autismespectrum (ASS). Een vermoeden van ASS vraagt om een breed diagnostisch onderzoek dat zich richt op het vroegere en het huidige functioneren van de cliënt. Deze vragenlijst richt zich met name op de vroege ontwikkeling. Voor een goede interpretatie van de vragenlijst zijn aanvullende gesprekken met een deskundige op het gebied van autismespectrum stoornissen noodzakelijk.

Waar gaat de vragenlijst op in?

De vragenlijst bestaat uit 11 onderdelen:

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Medische informatie
 3. Cognitieve ontwikkeling
 4. Zintuiglijke ontwikkeling
 5. Motorische ontwikkeling
 6. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 7. Spraak/taal/communicatie ontwikkeling
 8. Spel/vrijetijdsbesteding
 9. Vaste patronen, weerstand tegen veranderingen
 10. Probleemgedrag
 11. Ander bijkomende problematiek

Meer weten?

Wil je meer weten over de ATG of andere vragenlijsten in Minddistrict? Neem dan contact ons op.

Voorbeeld van fragment uit de ATG-vragenlijst Voorbeeld van vragen uit de ATG vragenlijst

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.