Chronische pijn en gedachteschema

Inhoud van de module 'Chronische pijn en gedachteschema'

Chronische pijn heeft niet alleen fysieke gevolgen, maar kan ook zorgen voor niet-helpende gedachten, die weer effect hebben op gevoel en gedrag. In deze module, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn, gaan mensen aan de slag met een Gedachteschema. Hiermee krijgen ze inzicht in de niet-helpende gedachten die ze hebben en leren ze een meer helpende manier van denken aan.

De module geeft informatie over o.a. de invloed van gedachten. Deelnemers lezen ervaringen van (voorbeeld)cliënten en gaan aan de slag met het invullen van gedachteschema's. Ze onderzoeken hun eigen gedachten en oefenen met het uitdagen van gedachten en het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten. Op die manier krijgen mensen meer grip op hun gedachten, en daarmee op het gevoel en gedrag. Hulpverlener en cliënt bespreken samen of ze gebruik willen maken van de ondersteuning van deze module, of dat ze alleen gesprekken willen voeren.

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met chronische pijn die last hebben van niet-helpende gedachten en belemmerende gevoelens en/of gedragingen. De module kan worden ingezet ter ondersteuning van een behandeling in het kader van specialistische zorg voor cliënten met chronische pijnklachten. Hierbij geeft de hulpverlener feedback op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet van 'Chronische pijn en gedachteschema'

  • Gedachteschema
  • Meer oefenen met het gedachteschema

Optioneel:

  • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
  • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
  • Uitdaagtechniek positief logboek
  • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
  • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Chronische pijn en gedachteschema’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Heliomare. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.