Dagboek Positieve Ervaring

In dit dagboek worden positieve ervaringen verzameld. Het registreren van positieve ervaringen kan gezien worden als een interventie op zich. Daarnaast kan het terugkijken naar gelogde positieve ervaringen moed geven en de motivatie vergroten.

Gebruik in combinatie met module?

Dit dagboek sluit onder meer aan bij de module ‘zelfbeeld’.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.