We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Omgaan met dwang

Module voor mensen met een obsessief-compulsieve stoornis

Het overwinnen van dwangklachten en een obsessief-compulsieve stoornis is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. De informatie en oefeningen uit deze module zijn bedoeld om te helpen omgaan met dwang en gaan over dwanggedachten, dwanghandelingen en vermijdingsgedrag.

Voor wie is de module bedoeld?

De module wordt ingezet door zorgprofessionals die volwassenen met dwangklachten begeleiden. Deze cliënten hebben bijvoorbeeld de diagnose obsessief-compulsieve stoornis. De module bevat ook een boostersessie, die specifiek ontwikkeld is voor mensen die terugvallen in hun dwangklachten.

Inhoud van de module 'Omgaan met dwang'

De module 'Omgaan met dwang' is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De module kan worden ingezet als onderdeel van de behandeling en worden gecombineerd met face-to-facegesprekken. Het doel van de module is om dwangklachten te verminderen.

In de module krijgen mensen psycho-educatie over dwanggedachten, dwanghandelingen en vermijdings- & veiligheidsgedrag. Er wordt een dwanghandelingenlijst opgesteld en je gaat aan de slag met exposure. Evaluatie van de exposure vindt plaats in de module. Vervolgens krijgt de deelnemer handvatten om met moeilijke momenten of spanning tijdens de exposure om te gaan. Door middel van gedachteschema's, psycho-educatie over denkfouten en gedragsexperimenten wordt de geloofwaardigheid van de dwanggedachten uitgedaagd. Ten slotte wordt nagedacht over de invulling van eventuele nieuwe vrije tijd.

afbeelding van een denkende persoon op een parkbankje Illustratie uit de module

Dagboek bij de module

In de module wordt op de laatste pagina het dagboek “Hoe gaat het nu met je?” getriggerd. Dit dagboek vraagt de cliënt iedere twee maanden hoe het gaat. De cliënt kan er vervolgens voor kiezen om met een boostersessie aan de slag te gaan.

Boostersessie

Omdat cliënten met dwangklachten vaak te maken krijgen met een terugval, is een speciale boostersessie ontwikkeld. In deze 1-sessie durende module kan de cliënt kiezen welke onderdelen uit de behandeling hij of zij nog eens wilt herhalen/opfrissen. Voorwaarde voor het inzetten van de boostersessie is dat de cliënt de module al eens heeft doorlopen.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘omgaan met dwang’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord en Dimence. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 5 sessies met 7 feedbackmomenten. In hoofdstuk 2 wordt een dwanghandelingenlijst opgesteld. Hierop volgt een feedbackmoment. Het is de bedoeling dat de therapeut tijdens dit feedbackmoment aan de hand van systeemkaartjes in de face-to-facetherapie de dwanghandelingenlijst afmaakt en de exposure opdrachten opstelt. Hierna kan de cliënt de exposure opdracht verder voorbereiden in de module.

In het kort:

  • Bedoeld voor volwassenen met dwangklachten
  • Gemaakt voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
  • Inclusief dagboek en boostersessie bij terugval
  • Beschikbaar in de mobiele app en op desktop

Meer informatie?

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.