Minddistrict

Dwang

Module voor mensen met een obsessief-compulsieve stoornis

Inhoud van de module 'Dwang'

Het doel van de behandeling is om de dwangklachten van de cliënt te verminderen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis. Denk bijvoorbeeld aan psycho-educatie over dwanggedachten en dwanghandelingen en het oefenen met angsthiërarchieën. Daarnaast bevat de module sessies over het uitdagen van gedachten met behulp van het g-schema en informatie over denkfouten.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de ervaringen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten ook filmpjes waarin een professional of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het eind van de module zijn de dwangklachten van de cliënt verminderd. Ook heeft hij of zij praktische tips en vaardigheden aangeleerd om lastige situaties en gedachten in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met de diagnose obsessief-compulsieve stoornis. Het is een behandeling die ingezet kan worden vanuit de basis- en specialistische ggz waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet

 • Welkom bij de behandeling Dwang
 • Wat is er aan de hand?
 • Wat zijn dwanghandelingen?
 • Exposure 1: Mijn oefenplan
 • Exposure 2: Aan de slag met je oefenplan
 • Exposure 3: Meer oefenen met je oefenplan
 • Andere invulling van tijd
 • Gedachten 1: Heb je negatieve gedachten?
 • Gedachten 2: Verander je negatieve gedachten
 • Gedachten 3: Meer oefenen met het gedachteschema
 • Gedachten 4: Maak ik denkfouten?
 • Voorbereid de toekomst tegemoet

Optioneel:

 • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen
 • Uitdaagtechniek positief logboek
 • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
 • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
 • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
 • Template Gedragsexperiment
 • Template Mindfulness
 • Template Sociale vaardigheden
 • Template Zelfbeeld

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Dwang’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord en Dimence. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.