Minddistrict

Jeugd: Sociale Angst

Inhoud

Het doel van de module is om de jongere van zijn of haar angstklachten af te helpen en de vermijding te doorbreken.

Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van sociale angst bij jongeren. Denk aan inzicht in de angstcirkel en de rol van vermijding, het uitdagen van niet-helpende gedachten en het maken van een stappenplan voor blootstelling aan de angst. Ook sessies over ontspanning, taakconcentratie en extra exposure oefeningen kunnen worden toegevoegd aan de module. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module vermijdt de jongere niet of minder. Ook heeft hij of zij praktische tips en vaardigheden aangeleerd om sociale situaties die angst opwekken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met sociale angst. Het is een behandeling die ingezet kan worden vanuit de specialistische ggz, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online module kan worden gecombineerd met face to face gesprekken voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet 'Jeugd: Sociale Angst'

  • Welkom
  • Wat is er aan de hand?
  • Motivatieplan
  • Mijn angst onder de loep
  • Mijn oefenplan
  • Oefenplan voorbereiden
  • Ga de strijd aan met je angst!
  • Denkfouten
  • Positief en krachtig denken
  • Kijk naar de toekomst!

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Jeugd: Sociale Angst’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Dimence en GGZ Noord-Holland-Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.