Minddistrict

Jeugd: Voel je goed over jezelf

Jongeren kunnen hun zelfbeeld verbeteren

Waar gaat de module ‘Jeugd: Voel je goed over jezelf!’ het over?

Deze jeugdmodule richt zich op het onderzoeken en verbeteren van het zelfbeeld van jongeren. Het doel van de module is een realistisch zelfbeeld ontwikkelen door inzicht te krijgen in hoe de jongeren zichzelf zien. Daarnaast kunnen de jongeren oefeningen maken gericht op het versterken van de eigenwaarde. Aan het einde van de module zijn er praktische vaardigheden ontwikkeld om een meer positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

Voor wie is de module geschikt en hoe gebruik je ‘m?

De module ‘Voel je goed over jezelf’ is ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een negatief en/of onrealistisch zelfbeeld. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De hulpverlener kan er dan voor kiezen om wel of geen feedback te geven.

Als een hulpverlener de module geschikt acht voor jongeren in de specialistische GGZ, kan de module (met meer intensievere begeleiding) daar ook worden ingezet.

De module kan ook in de Minddistrict app gevolgd worden aangezien het een persoonlijke route is, die geoptimaliseerd is voor gebruik op de mobiele telefoon.

Illustratie uit de module Voel je goed over jezelf voor een beter zelfbeeld

Waar is het op gebaseerd en wie werkte eraan mee?

De module ‘Jeugd: Voel je goed over jezelf!’ is ontwikkeld door Minddistrict en is de vernieuwde versie van ‘Jeugd Basiszorg: Hoe zie je jezelf?’. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

De module is ontwikkeld door Intervention Developers Anna de Jong, Ilona Hartog en Sarafina Suransky. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt.

Bijzonderheden?

De module staat vol nieuwe illustraties die bepaalde informatie verduidelijken. Bovendien zijn er in de module eigen keuzemomenten en is er veel eigen regie. De focus van de module ligt op de kracht van de jongeren (in plaats van op de klacht), waardoor de module ook als preventie-hulpmiddel ingezet kan worden.

‘Voel je goed over jezelf’ bevat het dagboek Succesmomenten. Ook dit dagboek kan door jongeren in de Minddistrict app worden ingevuld.

We zijn benieuwd naar je feedback!

Heb je feedback op de module? Laat het ons weten. Wij zijn altijd nieuwsgierig en staan open voor mogelijke veranderingen.

Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe module? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk.