Minddistrict

Expert van jezelf

Inhoud van de module

Het doel van de module is om de cliënt en zijn of haar omgeving in staat te stellen om in de verschillende fases op de juiste manier te kunnen handelen. Hierdoor worden de zelfcontrole en autonomie van de cliënt vergroot. Tevens kunnen de klachten van de cliënt worden verminderd of kan verergering hiervan worden voorkomen.

Bovendien worden het begrip, de steun en betrokkenheid in de omgeving van de cliënt vergroot. De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij het opstellen van een signaleringsplan. Denk aan de onderwerpen psycho-educatie, stressbronnen, signalen en helpende acties.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt een individueel signaleringsplan opgesteld.

Voor wie is 'Expert voor jezelf' geschikt?

De module ‘Expert van jezelf’ is ontwikkeld voor volwassenen met uiteenlopende psychische klachten die baat kunnen hebben bij een signaleringsplan. Voor signaleringsplan worden in de GGZ verschillende termen gebruikt, waaronder ook crisisplan en terugvalpreventieplan.

De module bestaat uit 10 sessies waarbij een behandelaar feedback geeft. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost. Er zijn twee versies van de module beschikbaar:

Complete versie

In de complete versie van de module doorloopt de cliënt alle sessies van de module. Deze complete versie kan worden ingezet vanuit de gespecialiseerde zorg of de generalistische basiszorg (zorgzwaarte intensief). Indien mogelijk wordt geadviseerd om gebruik te maken van de complete versie.

Bouwsteen versie

Sessies uit de bouwstenenversie kunnen los worden ingezet, waarbij informatie uit voorgaande sessies niet wordt meegenomen. De bouwsteen versie van de module kan worden ingezet vanuit de generalistische basiszorg (zorgzwaarte kort en middel) of de POH-GGZ bij lichte klachten en kortdurende behandeltrajecten.

Opzet van 'Expert van jezelf'

  • Welkom
  • Wat heb ik aan een signaleringsplan?
  • Mijn stressbronnen in kaart
  • Mijn waarnemingen en gedachten in kaart
  • Mijn gevoelens in kaart
  • Mijn gedrag in kaart
  • Wat doe ik in fase groen?
  • Wat kan ik doen in fase oranje?
  • Wat kan ik doen in fase rood?
  • Mijn signaleringsplan

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Expert van jezelf’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.