We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Expert van jezelf

In ‘Expert van jezelf’ worden mensen stapsgewijs door het opstellen van een signaleringsplan geleid. De antwoorden uit de module worden verzameld in een apart plan, dat makkelijk toegankelijk is op de homepagina.

Contact opnemen

In het kort

 • Volwassenen
 • Module
 • Geschikt voor de app

Voor wie is 'Expert voor jezelf' geschikt?

De module ‘Expert van jezelf’ kan een zorgprofessional inzetten bij cliënten met uiteenlopende psychische klachten die baat kunnen hebben bij een signaleringsplan. Voor signaleringsplan worden in de GGZ verschillende termen gebruikt, waaronder ook crisisplan en terugvalpreventieplan.

Inhoud van de module

Wie de module volgt, gaat gedachten, stressbronnen, signalen etc. in kaart brengen. Daarna worden de fasen geïntroduceerd - groen, oranje en rood. Het doel van de module is om de cliënt en diens omgeving in staat te stellen om in de verschillende fases op de juiste manier te kunnen handelen. Hierdoor wordt hun zelfcontrole en autonomie groter. Ook kan een goed plan een bijdrage leveren aan hoe de klachten worden ervaren.

Het signaleringsplan is een tool om terugval te voorkomen. De antwoorden die de cliënt in de module geeft, worden verzameld in een apart plan waar je makkelijk bijkan op de homepagina en in de app. Zo heeft de cliënt het altijd bij de hand als ze het plan nodig hebben, om het in te zien of aan te passen.

Waaruit bestaat 'Expert voor jezelf'

De module bestaat uit diverse hoofdstukken met een aantal feedbackmomenten, waarbij antwoorden naar een hulpverlener gestuurd worden die daar vervolgens feedback op kan geven. Het is zoals altijd mogelijk voor de hulpverlener om feedbackmomenten aan of uit te zetten. Er zijn twee versies van de module beschikbaar:

Complete versie

In de complete versie van de module doorloopt de cliënt alle sessies van de module. Deze complete versie kan worden ingezet vanuit de gespecialiseerde zorg of de generalistische basiszorg (zorgzwaarte intensief). Indien mogelijk wordt geadviseerd om gebruik te maken van de complete versie.

Bouwsteen versie

Sessies uit de bouwstenenversie kunnen los worden ingezet, waarbij informatie uit voorgaande sessies niet wordt meegenomen. De bouwsteen versie van de module kan worden ingezet vanuit de generalistische basiszorg (zorgzwaarte kort en middel) of de POH-GGZ bij lichte klachten en kortdurende behandeltrajecten.

Opzet van 'Expert van jezelf'

 • Welkom
 • Stressbronnen
 • Gedachten als signaal
 • Gevoelens en lichamelijke sensaties als signaal
 • Mijn gedrag als signaal
 • Wat kan ik doen om in de groene fase te blijven?
 • Wat kan ik doen in de oranje fase?
 • Wat kan ik doen in de rode fase?
 • Jouw plan in actie

De module activeert het dagboek 'Expert van jezelf' en het actieplan 'Signaleringsplan'. Antwoorden die de cliënt geeft over de groene, oranje en rode fase komen automatisch in het signaleringsplan terecht. Cliënten vinden hun plan simpelweg terug op hun homepagina. Daar kunnen ze ook de informatie in hun plan weer aanpassen als dat nodig is.

De module bevat diverse animaties en veel video's met ervaringen van andere mensen.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Expert van jezelf’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.


Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.