Fobie

Ondersteuning bij fobie en angstklachten

Inhoud van de module 'fobie'

In deze module komen alle onderwerpen aan bod die relevant zijn bij de behandeling van een fobie. Denk aan onderwerpen als inzicht in de angstcirkel en de rol van vermijding, het uitdagen van angstige gedachten en een stappenplan voor blootstelling aan de angst. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). Zo kan hij of zij vaardigheden aanleren om angstige gedachten of gevoelens in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module ‘Fobie’ is ontwikkeld voor volwassenen met een fobie en wordt door hulpverleners in de ggz gebruikt als onderdeel van de behandeling, met als doel om de cliënt van zijn of haar fobie af te helpen. De module bestaat uit 10 sessies en 3 optionele sessies. De behandeling kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, maar ook vanuit basis ggz of praktijkondersteuner. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet: Fobie

  • Welkom
  • Help, ik heb een fobie!
  • Waarom wil ik van mijn fobie af?
  • Waarom ben ik angstig?
  • Waarom blijf ik angstig?
  • Stap voor stap je angst overwinnen
  • Oefenen voorbereiden
  • Ga de strijd aan met je angst!
  • Door met oefenen
  • Terugvalpreventie

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best aansluit bij deze module is het dagboek 'Fobie'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Fobie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.