Minddistrict

Fobie

Minder last van fobie en angstklachten met deze module

Inhoud van de module 'fobie'

Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van een fobie. Denk aan onderwerpen als inzicht in de angstcirkel en de rol van vermijding, het uitdagen van angstige gedachten en een stappenplan voor blootstelling aan de angst. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heeft de cliënt minder last van angstklachten en vermijdt hij of zij lastige situaties niet meer. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om angstige gedachten of gevoelens in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De module ‘Fobie’ is ontwikkeld voor volwassenen met een fobie. Het doel van de behandeling is de cliënt van zijn of haar fobie af te helpen. De module bestaat uit 10 sessies en 3 optionele sessies. De behandeling kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz, maar ook vanuit basis ggz of praktijkondersteuner. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet: Fobie

  • Welkom
  • Help, ik heb een fobie!
  • Waarom wil ik van mijn fobie af?
  • Waarom ben ik angstig?
  • Waarom blijf ik angstig?
  • Stap voor stap je angst overwinnen
  • Oefenen voorbereiden
  • Ga de strijd aan met je angst!
  • Door met oefenen
  • Terugvalpreventie

Dagboek

Het dagboek dat inhoudelijk het best aansluit bij deze module is het dagboek 'Fobie'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Fobie’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.