We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Mate-Q en Mate-S

Online screening & monitoren verslaving met MATE-Q

MATE-Q staat voor ‘Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie’. Het is een vragenlijst die kan helpen bepalen of iemand last heeft van verslaving en op welke manier, en wat de beste vervolgstappen zijn.

Contact opnemen

In het kort

 • Volwassenen
 • Vragenlijst
 • Geschikt voor de app

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen die mogelijk kenmerken vertonen van verslaving kun je de MATE-Q aanbieden. Met hulp van de vragenlijsten wordt het onder meer helder welke klachten iemand heeft en wat de ernst van de klachten is.

De MATE-S als beslisboom

Voor de MATE-Q vragenlijst kun je de MATE-S screening aanbieden. De MATE-S kun je gebruiken als beslisboom om te bepalen of de MATE-Q een geschikt instrument is voor iemand. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de klachten zo licht blijken, dat een MATE-Q niet nodig is. Of het kan blijken dat iemand middelen gebruikt waarvoor de MATE-Q geen geschikt screeningsinstrument is. Op basis van de uitkomsten van de MATE-S wordt de MATE-Q al dan niet klaargezet.

afbeelding van de mate-q vragenlijst op een laptop

MATE-Q: diagnostische vragenlijst

De MATE-Q vragenlijst is een instrument voor het vaststellen van patiëntenkenmerken bij verslaving. De vragenlijst bestaat uit ongeveer 125 vragen die de verschillende domeinen van verslaving in kaart brengen. Dit zijn de domeinen waarover mensen vragen beantwoorden:

 • Probleemmiddel
 • Gebruik van middelen in het leven
 • Gebruik van middelen de laatste 30 dagen
 • Verlangen naar middelen
 • Lichamelijke en psychische klachten
 • Depressie
 • Angst en Stress
 • Eerdere behandeling en voorschreven medicatie
 • Motivatie voor behandeling
 • Moeilijkheden en problemen
 • Omstandigheden

Cliënten krijgen voor elk onderdeel een instructie en aanwijzingen. Het duurt ongeveer 25 tot 30 minuten om de MATE-Q in te vullen.

Monitoring van verslaving met MATE-Q

De MATE-Q is niet alleen te gebruiken voor screening, maar ook voor monitoring. Zo kunnen hulpverlener en cliënt de progressie bijhouden die wordt gemaakt. De MATE-Q monitoring stelt vragen in 4 van de 11 domeinen uit de MATE-Q, namelijk:

 • Gebruik van middelen de laatste 30 dagen
 • Verlangen naar middelen
 • Depressie, angst en stress
 • Moeilijkheden en problemen

Hoe kun je MATE-Q gebruiken?

De MATE-Q is in te zetten voor diagnostische screening. Hulpverleners krijgen nadat iemand de vragenlijsten ingevuld heeft de totaalscores te zien op de verschillende domeinen en een advies voor de zorgzwaarte van de cliënt. De zorgzwaarteniveaus kunnen zijn Korte ambulante begeleiding, Ambulante begeleiding, Deeltijd of klinische behandeling, of Lange ambulante zorg.

De MATE-Q monitoring kan tijdens een behandeling voor verslaving worden klaargezet door de hulpverlener. De cliënt krijgt elke 3 maanden een melding dat de monitoring klaarstaat, dat gebeurt in totaal 4 keer. De hulpverlener kan de frequentie en planning naar eigen inzicht aanpassen. Na het invullen van de screening krijgen zowel de cliënt als hulpverlener de scores en de grafiek die op basis de scores wordt gemaakt te zien. De inzichten uit de resultaten kunnen ze gebruiken in de behandeling. De monitoring kan ook gebruikt worden als ROM.

Waarop is de vragenlijst gebaseerd?

Het instrument is ontwikkeld door Gerard Schippers en Theo Broekman (2014); de online vragenlijst is ontwikkeld door Joost Rouw en Emma Ruigt, interventieontwikkelaars bij Minddistrict. Wil je meer weten over de ontwikkeling en gebruikte literatuur? Neem contact met ons op.

In het kort:

 • Beslisboom en screening voor verslaving
  • Ook beschikbaar als monitoring
 • Voor volwassenen
 • Gemaakt voor de S-GGZ

Meer informatie

Wil je meer weten over de inzet van ehealth in de behandeling van verslaving? Bezoek dan onze pagina speciaal voor de verslavingszorg

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.