Oefenen met ontspannen

Online ontspanningsoefeningen bij stress en spanning

Voor wie is de module bedoeld?

De module wordt door zorgprofessionals ingezet bij volwassenen die last hebben van spanning of stress, maar kan ook worden ingezet bij mensen die door andere psychische of fysieke klachten baat hebben bij ontspanningsoefeningen. Het doel van de module is kennis opdoen over ontspanningsoefeningen om op een gezonde manier spanning te leren loslaten. De module kan worden gevolgd op de mobiele telefoon.

Leer ontspannen aan de hand van de bodyscan Leer ontspannen met onder andere elementen uit de mindfulness, zoals de bodyscan

Wat is de inhoud van de module ‘Oefenen met ontspannen’?

Deze module richt zich op het verminderen van spanningsklachten. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie en tips en het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ook gaan deelnemers met behulp van audio-bestanden oefenen met ontspanning, bijvoorbeeld met een ademhalingsoefening, een spierontspanningsoefening, de autogene training en een fantasie ontspanningsoefening. Aan het einde van de module heeft de persoon praktische vaardigheden ontwikkeld om te kunnen ontspannen.

Dagboek ‘ontspannen’

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘ontspannen’ automatisch geactiveerd. In dit dagboek kunnen mensen bijgehouden wat ze hebben gedaan om te ontspannen en welk effect dit had op de spanning.

dagboek ontspannen

Waarop is de module gebaseerd?

De module 'Oefenen met ontspannen’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Illustratie van iemand die ontspant in een stoel

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met de persoon die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor ehealth.

Minddistrict is eigenaar van de module en de module maakt onderdeel uit van de Minddistrict catalogus.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 4 hoofdstukken met 6 mijlpalen en 2 verzendmomenten. Ook wordt het dagboek 'ontspannen' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.