Seksverslaving

Inhoud van de module 'Seksverslaving'

Het doel van de module is ondersteuning bieden bij controle krijgen over het eigen seksuele gedrag.

In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, bekijkt filmpjes van de online behandelaar en een cliënt, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen. Er worden relevante onderwerpen behandeld zoals het ontstaan en de gevolgen van een seksverslaving, de invloed van zelfwaardering en het omgaan met zin en risicosituaties.

De oefeningen zijn onder andere gericht op het in kaart brengen van het probleemgedrag, het aanleren van zelfcontroletechnieken, het opbouwen van positief zelfbeeld en het versterken van het sociale netwerk.

Ook houdt de cliënt een dagboek bij om meer inzicht te krijgen in zijn/haar gedrag. Aan het eind van de module heeft de cliënt meer controle over het eigen seksuele gedrag. Ook heeft hij/zij vaardigheden aangeleerd om beter om te gaan met zin en heeft hij/zij een actieve houding om risicosituaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Voor wie?

De expert module is ontwikkeld voor volwassenen met een seksverslaving. Het kan worden ingezet vanuit de basiszorg binnen het product ‘intensief’ en vanuit de specialistische zorg. Een behandelaar geeft feedback op de online sessies. De sessies kunnen eventueel worden aangevuld met face-to-face en telefonisch contact.

Opzet van Seksverslaving

 • Welkom!
 • Wat is er aan de hand?
 • Mijn probleemgedrag in kaart
 • Weet waar je het voor doet!
 • Houd zelf de controle
 • Zelfcontrole in de praktijk
 • Helpende gedachten
 • Omgaan met zin
 • Zie jezelf positief
 • Zie jezelf positief 2
 • Je staat er niet alleen voor
 • Je staat er niet alleen voor 2
 • Kijk naar de toekomst

Optionele sessies

 • Seksverslaving en je relatie
 • Meer oefenen met helpende gedachten

Dagboek

Het dagboek dat het best aansluit op deze module is het dagboek 'Seksverslaving'.

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Seksverslaving’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Victas. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.