Voorlichtingscursus ADHD voor ouders

ADHD-voorlichting voor ouders

Het doel van de behandeling is ouders van een kind met AD(H)D te informeren en ondersteunen en beter om te leren gaan met de aandachtstekortstoornis van het kind.

De module geeft ouders meer inzicht in de aandachtstekortstoornis van hun kind. De ouders krijgen meer inzicht in het gedrag van hun kind en leren beter met hun kind met AD(H)D om te gaan. Verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het omgaan met AD(H)D komen aan bod. Denk aan onderwerpen als psycho-educatie en praktische tips over AD(H)D, de werking van de hersenen bij iemand met AD(H)D, het verbeteren van de omgang met het kind en thema’s als structuur en communicatie. De module richt zich op het vergroten van het inlevingsvermogen van de ouders in het kind en het verbeteren van de omgang met de stoornis.

Voorlichting over ADHD; voor wie?

De module is ontwikkeld voor ouders met kinderen die AD(H)D hebben en kan worden ingezet vanuit de basis GGZ en specialistische GGZ. De online module kan worden gecombineerd met face-to-face en telefonisch contact.

Opzet Voorlichtingscursus ADHD

  • Welkom
  • Wat is ADHD?
  • Wat zijn de oorzaken van ADHD?
  • Hoe kun je ADHD behandelen?
  • Helikopteren
  • SGG-model Deel I
  • SGG-model Deel II
  • Het gezin
  • Wat kun je zelf doen?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Stressbestendigheid’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Dimence, Divisie Jeugd & Autisme en GGZ Noord-Holland Noord. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth-projectleider.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.