Minddistrict
 • Interventies
 • Voorlichtingscursus ASS voor ouders

Voorlichtingscursus ASS voor ouders

Voorlichting Autisme Spectrum Stoornis

Het doel van de behandeling is de ouders van een kind met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te informeren en ondersteunen.

De module geeft ouders meer inzicht in de stoornis van hun kind(eren). De ouders krijgen meer inzicht in het gedrag van hun kind en leren beter met de ASS om te gaan. Er worden verschillende onderwerpen behandeld zoals informatieverwerking bij ASS, praktische oefeningen om hier beter op in te kunnen spelen, opvoedingsadviezen met aandacht voor communicatie en structuur.

De module richt zich op het vergroten van het inlevingsvermogen van de ouders in het kind en het verbeteren van de omgang met de stoornis.

ASS voorlichting: voor wie?

De module is ontwikkeld voor ouders van kinderen die een Autisme Spectrum Stoornis hebben en kan worden ingezet vanuit de specialistische ggz. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling.

Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet Voorlichtingscursus ASS voor ouders

 • Welkom
 • Wat is ASS?
 • Wat zijn oorzaken van ASS?
 • Wat zie je aan je kind?
 • Wat gebeurt er in het hoofd van je kind?
 • Hoe wordt ASS behandeld?
 • Hoe communiceer je met je kind?
 • Helikopteren
 • Structuur en vrije tijd
 • Hoe kun je je kind belonen?
 • Hoe kun je je kind negeren of straffen?
 • Hoe gaat het met het gezin?
 • En nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Voorlichtingscursus ASS voor ouders’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Dimence, Divisie Jeugd & Autisme. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.