Voorlichtingscursus ASS voor ouders

Stel, je kind blijkt een autisme spectrum stoornis te hebben. Dan heb je waarschijnlijk veel vragen: wat is het? Wat betekent het voor ons kind en voor onszelf? Deze module is precies voor deze ouders of verzorgers bedoeld.

Voorlichting Autisme Spectrum Stoornis

Deze module is ontwikkeld voor ouders van kinderen met ASS, een autisme spectrum stoornis. De module informeert ouders en ondersteunt hen bij vragen die veel ouders hebben wanneer ze met deze diagnose geconfronteerd worden.

De module geeft ouders meer inzicht in het gedrag van hun kind en leren beter met de ASS om te gaan. Er worden verschillende onderwerpen behandeld zoals informatieverwerking bij ASS, praktische oefeningen om hier beter op in te kunnen spelen, opvoedingsadviezen met aandacht voor communicatie en structuur. Ook wordt het inlevingsvermogen van ouders in het kind vergroot, en werken ouders aan het beter omgaan met de stoornis.

Hoe kan de module gebruikt worden

De module kan worden ingezet vanuit verschillende vormen van zorg, waarbij een behandelaar feedback geeft op de online sessies. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-facecontact.

Opzet Voorlichtingscursus ASS voor ouders

 • Welkom
 • Wat is ASS?
 • Wat zijn oorzaken van ASS?
 • Wat zie je aan je kind?
 • Wat gebeurt er in het hoofd van je kind?
 • Hoe wordt ASS behandeld?
 • Hoe communiceer je met je kind?
 • Helikopteren
 • Structuur en vrije tijd
 • Hoe kun je je kind belonen?
 • Hoe kun je je kind negeren of straffen?
 • Hoe gaat het met het gezin?
 • En nu verder?

Waarop is de module gebaseerd?

De module ‘Voorlichtingscursus ASS voor ouders’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Dimence, Divisie Jeugd & Autisme. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Wil je meer weten over het ontwikkelproces van deze module? Neem dan contact op met je ehealth projectleider.

Meer informatie

Wil je deze module zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.