We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

WEET WAT JE KAN, voor jongeren

Voor jongeren met een LVB: WEET WAT JE KAN

Naast de variant voor volwassenen is nu ook de module ‘WEET WAT JE KAN, voor jongeren' beschikbaar. In de module staan korte teksten, veel video’s en illustraties om de informatie zo duidelijk mogelijk aan de jongere over te brengen.

Contact opnemen

In het kort

  • Jongeren > 12
  • Module
  • Geschikt voor de app

Voor wie is de module geschikt?

De module is geschikt voor jongeren met en lichte verstandelijke beperking (LVB). Hulpverleners die deze jongeren behandelen of begeleiden kunnen de module voor hen klaarzetten.

Wat is de inhoud van WEET WAT JE KAN?

De module bestaat uit 9 hoofdstukken waarin psycho-educatie, oefeningen en tips worden gegeven. Het doel is dat de jongere de problemen in zijn of haar leven kunnen verminderen en herhaling van problemen kan voorkomen doordat de jongere kan omgaan met zijn of haar LVB. Daarvoor is nodig dat jongeren de betekenis van LVB in hun leven (h)erkennen, kunnen aangeven wat moeilijk voor hen is en open staat voor hulp en advies.

De jongere krijgt in de module tips om hun zelfvertrouwen te vergroten, en stap-voor-stap te werken aan hun doelen. Op een luchtige manier worden problemen en valkuilen doorgenomen. Maar ook de sterke kanten en goede eigenschappen komen aan bod.

Om de module toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor de doelgroep is er gebruik gemaakt van cartoons en tekeningen, korte eenvoudige teksten, laagdrempelige aanklik-oefeningen en video's. De teksten kunnen worden voorgelezen.

Waarop is de module gebaseerd?

De online module is gebaseerd op de 'papieren' module ‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ (© Trajectum 2015). De theoretische onderbouwing van deze module is te vinden op de websites van Trajectum, Transfore en het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg).

De online module is ontwikkeld door Marsja Mulder (schrijver) van Trajectum, Ragna Plomp (medeschrijver), Dirk Dijkslag (projectleider), Jaro Beyes (behandelaar/acteur) van Transfore, Ida van Berkum (medeschrijver) van Minddistrict, Huib Jans (Cartoons en illustraties) en Riske de Vries (Fotografie en film).

De module is mogelijk gemaakt door subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg). Trajectum is eigenaar van de module.

Hoe gebruik je WEET WAT JE KAN voor jongeren?

Voor deze module kun je instructievideo's bekijken.

De opzet van de module is een blended behandeling waarin f2f of groepscontacten worden afgewisseld met online sessie en -contacten. De module is flexibel in te zetten. De eerste 3 hoofdstukken zijn vooral informatief, en kunnen het beste aan het begin en in die volgorde worden aangeboden. Het laatste hoofdstuk vormt een samenvatting en evaluatie.

Het hoofdstuk over het voorkomen van problemen kan inhoudelijk lastig zijn vanwege de nadruk op problemen en het anticiperende karakter. Dit hoofdstuk kan eventueel worden overgeslagen. Na elk hoofdstuk staat standaard een feedbackmoment gepland, maar dit is aan te passen, afhankelijk van de cliënt. Geadviseerd wordt om ook ouders en naasten bij de module te betrekken, uiteraard met toestemming van de cliënt. Voor hen bestaat een aparte online module van 3 hoofdstukken.

Over de originele ‘Weet wat je kan’ module

‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking (LVB). De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.'

'De module is tot stand gekomen met ondersteuning van het programma KFZ (Kwaliteit forensische zorg). De module werd ontwikkeld door het kenniscentrum van Trajectum in samenwerking met Transfore. Adviesgroepen van cliënten hebben daarbij een belangrijke adviserende rol gehad, waardoor de module goed is afgestemd op de leerstijl en de belevingswereld van mensen met een LVB. 

In 2020 werd de module door de Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dat houdt in dat de module een solide theoretische basis heeft en dat het programma een goede opzet kent.'


Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Vragen? Stel ze gerust!

Wil je deze interventie zelf ook gebruiken in je werk als hulpverlener? Of wil je meer informatie? Vraag het aan je accountmanager of neem contact met ons op.