WEET WAT JE KAN, voor naasten

In deze module krijgen ouders en naasten van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking (LVB) psycho-educatie over LVB. Ook wordt er aandacht besteed aan het omgaan met iemand met LVB.

Wat is de inhoud van de module?

Het doel van de module is de naasten te informeren over LVB, en te ondersteunen in het contact met de LVB-er. Op een luchtige manier worden de problemen en valkuilen van een LVB-er doorgenomen. Maar ook de sterke kanten en goede eigenschappen komen aan bod. Tenslotte krijgt de naaste tips voor de omgang, voor het samenwerken met hulpverlening en voor het goed zorgen voor zichzelf.

Om de module toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor de doelgroep is er gebruik gemaakt van cartoons en tekeningen, korte eenvoudige teksten, laagdrempelige aanklik oefeningen en filmpjes. Ook naasten die zelf op LVB functioneren kunnen de module doorlopen. Desgewenst kan aanvullende achtergrondinformatie worden gedownload.

De module is een zelfhulptraining. Dit betekent dat de naaste de gehele module zelfstandig kan doorlopen.

naasten

Voor wie?

De module is geschikt voor naasten van een cliënt met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Naasten kunnen zijn partners, familieleden, vrienden, begeleiders of andere mensen die nauw betrokken zijn. De cliënt moet toestemmen in het betrekken van de naasten.

Opzet van de module

De module WEET WAT JE KAN voor naasten bestaat uit 3 sessies:

  1. Welkom
  2. Wat is LVB?
  3. Hoe help ik iemand met LVB?

Waarop is de module gebaseerd?

De online module is gebaseerd op de 'papieren' module ‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ (© Trajectum 2015). De theoretische onderbouwing van deze module is te vinden op de websites van Trajectum, Transfore en het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg).

De online module is ontwikkeld door Marsja Mulder (schrijver) van Trajectum, Ragna Plomp (medeschrijver), Dirk Dijkslag (projectleider), Jaro Beyes (behandelaar/acteur) van Transfore, Ida van Berkum (medeschrijver) van Minddistrict, Huib Jans (Cartoons en illustraties) en Riske de Vries (Fotografie en film).

De module is mogelijk gemaakt door subsidie van het KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg). Trajectum is eigenaar van de module.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over deze of één van onze andere modules? Neem dan contact op met Minddistrict.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.