Zelfhulp: Probleem in kaart

Breng mentale en persoonlijke problemen in beeld

Voordat iemand aan de slag kan met zijn of haar klachten of problemen, is er nodig om inzicht te krijgen in wat er precies speelt. In deze korte zelfhulptraining, te volgen via de mobiele telefoon, kunnen mensen beginnen met hun eigen situatie in kaart brengen.

Eerst onderzoekt de deelnemer waar hij of zij tegenaan loopt. Er wordt nagegaan wat hij of zij merkt aan zijn of haar lichaam, gevoelens, denken en gedrag als het niet goed gaat. Vervolgens denkt de persoon na over wat hem of haar helpt in het omgaan met problemen en inventariseert zijn of haar sterke kanten. Tot slot bereiden de mensen die de zelfhulptraining volgen een eerste positieve stap voor.

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Probleem in kaart’ zelf kiezen uit de zelfhulpcatalogus. De training is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

In onderstaande video vertelt GZ-psycholoog Floor van der Zee meer over de inhoud van de module.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.