Voor elke fase passende online zorg, van huisarts tot specialistische zorg

  • Home
  • E-health voor de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg

E-health voor de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg

Wat is eerstelijns en tweedelijns eigenlijk? Eerstelijnszorg is zorg die wordt geleverd vanuit de huisartsen. Iedereen kan hier zonder verwijzing gebruik van maken. Als er wel zorg wordt verleend waar een verwijzing voor nodig is spreken we van tweedelijnszorg. Denk bijvoorbeeld aan een verwijzing van je huisarts naar een specialist in het ziekenhuis.

In de psychische zorg spreken we sinds januari 2015 echter niet meer over eerste- en tweedelijnszorg, maar over generalistische basis GGZ (eerstelijnszorg) en gespecialiseerde GGZ (tweedelijnszorg). Op deze pagina leggen we het verschil uit en laten we zien dat Minddistrict passende e-health ondersteuning biedt voor de behandeling van psychische klachten op alle zorgniveaus.

vrouw eerstelijnszorg ehealth

Eerstelijnszorg e-health modules

Huisartsen zien regelmatig mensen die niet in aanmerking komen om te worden doorverwezen naar de GGZ. De klachten die deze mensen hebben zijn daarvoor te ‘licht’, maar ze hebben weldegelijk klachten. Met de komst van praktijkondersteuners kunnen huisartspraktijken deze grote groep mensen zelf hulp bieden. Praktijkondersteuners, POH GGZ, kunnen in dienst zijn bij een huisartsenpraktijk, of gedetacheerd worden vanuit een andere organisatie.

Minddistrict ondersteunt huisartspraktijken door middel van het ehealthplatform en speciaal voor de POH GGZ ontwikkelde e-health modules. Deze modules zijn in de catalogus te vinden met het filter 'POH'. Daarnaast zetten praktijkondersteuners vaak een dagboek in. Patiënten kunnen dan dagelijks via de Minddistrict app hun dagboek bijhouden, en zo inzicht krijgen over hoe het met hen gaat. Overigens is er ook aanbod voor mensen met een (chronische) somatische aandoening, die worden ondersteund door de POH S.

Als blijkt dat een patiënt meer hulp nodig heeft dan een praktijkondersteuner kan bieden, dan wordt de cliënt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ. Zowel de generalistische basis GGZ als de behandeltrajecten van huisartspraktijken zelf vallen onder eerstelijnszorg.

Deze partijen maken al gebruik van ehealth in eerstelijnszorg

En vele anderen..

E-health voor de generalistische basis GGZ

De generalistische basis GGZ is erop gericht om kortdurend en klachtgericht te behandelen. Met andere woorden: snel en effectief. Binnen de basis GGZ worden 4 zogeheten producten onderscheiden: kort, middel, intensief en chronisch. Voor al deze vormen in de generalistische basis GGZ biedt Minddistrict passende ehealthmodules.

Tweedelijnszorg e-health modules

Als tweede optie kan een cliënt direct worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ (tweedelijnszorg). De tweedelijns psychologische zorg is bedoeld voor mensen die meer en langer zorg nodig hebben dan de generalistische basis GGZ hen kan bieden, bijvoorbeeld wanneer het vermoeden bestaat van hoog risico of een hoge complexiteit.

Ook voor deze specialistische behandeltrajecten biedt Minddistrict ondersteuning met passende e-health oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan videobellen (of beeldzorg), zodat er vaker en kortere afspraken kunnen worden ingepland. Op deze manier wordt behandeling intensiever. Natuurlijk bestaat er ook modules, speciaal ontwikkeld voor de SGGZ. Bekijk direct al deze modules.

eerstelijnszorg en videobellen

Deze instellingen maken onder meer gebruik van ehealth in de specialistische GGZ

Persoonlijke route naar herstel

Of mensen met psychische klachten nu online hulp krijgen bij de huisarts of in de specialistische GGZ, de persoonlijke route staat altijd centraal. Via digitale middelen kun je cliënten optimaal ondersteunen op de route die ze afleggen, van voorzorg tot nazorg. Lees meer over de persoonlijke route.

Wil je meer weten over de verschillen tussen eerstelijns en tweedelijnszorg?

We praten graag met je verder over de verschillen tussen POH GGZ, generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en wat dat betekent voor online zorg. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en voordelen voor je organisatie!
Contact opnemen