We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Ook in de toekomst toegankelijke en goede zorg leveren?

  • Home
  • Durf de zorg te veranderen

Durf de zorg te veranderen

De traditionele manier om naar zorg te kijken verandert snel. Huisartsen zien een toename van patiënten met een chronische ziekte. Zorgverleners hebben het zwaar door werkdruk. En cliënten voelen zich soms machteloos wanneer ze eenmaal in de zorgmolen zijn beland.

DE zorg veranderen door cliënten meer regie te geven Tegelijkertijd worden digitaal vaardige cliënten steeds kritischer en selectiever. Het goede nieuws is: ze zijn beter benaderbaar dan ooit, wat een basis geeft voor de zo nodige verandering.

Waarom is een transformatie nodig?

Kijk eens naar deze grafieken. De eerste is een traditionele cliëntreis. De tweede de nieuwe cliëntreis. Het verschil is goed zichtbaar: de intensiteit van face-to-facezorg daalt en de duur van het daadwerkelijke behandel- of begeleidingstraject wordt korter. Dit kan worden bereikt door de digitale steun voor en na het zorgtraject.

De traditionele cliëntreis: Traditionele clientreis Zoals je in de pieken van de grafiek kan zien twijfelen we niet aan de effectiviteit van face-to-face contact. Het is echter moeilijker om effectief te blijven als er geen constante toegang tot ondersteuning is.

De digitaal ondersteunde cliëntreis: Moderne clientreis Een digitale voordeur geeft mensen snellere toegang tot een route naar verandering. Digitale interventies zetten een behandeling door als de zorgverlener er niet is. Door online terugvalpreventie krimpt de kans op terugval.

Digitale zorg kan de kwaliteit van zorg over het hele spectrum verbeteren. Maar alleen als de zorg bereid is om te transformeren.

Hoe kun je dit bereiken?

Herstelgericht

Herstelgericht

Niet alle wegen naar herstel zijn hetzelfde. Je kan dezelfde klachten hebben als iemand anders, maar iedereen heeft een eigen, persoonlijke route naar verandering. Probeer uit het diagnosedenken te stappen en kies voor zorg op maat.
Eigen netwerken

Eigen netwerken

Digitale zorg geeft de mogelijkheid om familie, vrienden en andere naasten te betrekken. Dit creëert steun en begrip voor de cliënt. Gebruik groepsgesprekken en deel content met naasten voor meer inzicht.
Interoperabiliteit

Interoperabiliteit

Integreer data uit meerdere bronnen in één platform. Zorg ervoor dat cliënten profiteren van veilig opgeslagen data, die te bereiken is op het juiste moment. Probeer elke datakoppeling uit het cliëntperspectief te benaderen.
Digitale interventies

Digitale interventies

Hoe goed iemand zich voelt fluctueert. Communiceer met cliënten gedurende de dag met behulp van toegankelijke, mobiele interventies waarin je jouw eigen stijl kunt leggen. Registreer gedachten met een dagboek, pas psycho-educatie online toe en zet mobiele trainingen in.
Gebruik digitale oplossingen niet als doekje voor het bloeden, gebruik ze als fundament voor verandering.

We willen dat meer mensen grip krijgen op hun eigen geluk en gezondheid.

Betere zorg,
voor meer mensen,
tegen lagere kosten.

Meer informatie?

Bel ons gerust of gebruik het contactformulier hieronder.