We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Nieuws & Blogs

De SET-subsidie: voor een verrassend brede doelgroep

Na het uitbreken van een globale pandemie, werd in 2020 duidelijk hoe belangrijk het is ook op afstand goede zorg te kunnen verlenen. De bestaande stimuleringsregeling ehealth thuis (SET) werd dan ook al snel uitgebreid onder de noemer SET COVID-19 en opvolger 2.0. Beiden zijn inmiddels ook weer gesloten.

In dit korte artikel willen we aandacht geven aan het feit dat binnen (en naast) de originele SET ook dit jaar weer subsidie beschikbaar is. En dat hier meer mensen van kunnen profiteren dan je zou denken.

Illustratie van een checklist die voldaan is

Niet alleen voor ouderen

SET staat bekend als een subsidie die bijdraagt aan het langer thuis laten wonen van ouderen. Als het over ‘ehealth’ gaat in die context denken deelnemers daarom al snel aan valdetectie, of geautomatiseerde medicijnuitgifte.

Daarmee doe je de regeling echter tekort.

SET is in het leven geroepen om mensen – niet alleen ouderen – uit de intramurale zorg te houden en zo uiteindelijk de hele zorg minder te belasten. De subsidie kan ingezet worden om mensen met het risico op chronische aandoeningen thuis te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die aan het revalideren zijn, met persoonlijkheidsproblematiek kampen, of een verhoogd risico op verslaving hebben. De subsidie kan dus voor meer zorgorganisaties relevant zijn dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Op rvo.nl wordt ook verwezen naar het inzetten van ehealth in de vorm van behandelmodules en veilige online communicatiemiddelen.

Regeling voor het ontwikkelen van een eigen visie

De SET richt zich op de inzet van ehealth, daarnaast is voor het ontwikkelen van een gedegen visie op ehealth ook een subsidie beschikbaar gesteld: de SET Visievorming ehealth. Deze regeling geeft je de tijd en financiële ruimte om samen met specialisten een visiedocument op te stellen: hoe draagt ehealth bij aan het realiseren van je missie en doelstellingen?

Samen formuleren we een aanpak

De kans dat een organisatie in aanmerking komt voor de SET is dus groter dan je denkt. De subsidie vereist dat je een innovatiecluster vormt dat bestaat uit tenminste 1 aanbieder en 1 inkoper van zorg en/of ondersteuning. Verlenen jullie als cluster zorg aan huis bij minimaal 100 mensen en wordt ehealth al ingezet bij minimaal 10 cliënten? Dan is er al een grote stap gezet.

Samen kunnen we door de voorwaarden lopen en alle vragen beantwoorden die je misschien hebt.

Wil je weten wat er voor jullie mogelijk is?
Neem dan contact met ons op!